De beleidsagenda en gepaarde acties van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) zijn volop in beweging en goed op weg. Dit blijkt uit een rapport van de Commissie over de eerste beoordeling van de vooruitgang binnen de ERA-beleidsagenda. De ERA bestaat uit vier prioriteiten: het verdiepen van de interne markt voor kennis, de uitdaging van de groene en digitale transitie en het betrekken van meer mensen bij de ERA, meer toegang tot excellent onderzoek en innovatie, het opstellen van een ERA monitor systeem. Deze worden echter niet altijd even gelijkwaardig toegepast door de lidstaten. Ook is er voor bepaalde prioriteiten nog niet genoeg data beschikbaar om conclusies te trekken over de voortgang.   


Toepassen ERA toont langzaam resultaat

Eerste rapport ERA beleidsagenda

Het toepassen van de beleidsagenda van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) voor 2022-2024 is goed op weg. Dit staat in ‘18-months-review of the implementation of the ERA Policy Agenda’ een rapport van de Commissie. Hierin meet ze de geboekte vooruitgang van de eerste achttien maanden van de ERA-beleidsagenda. De ERA bestaat uit vier prioriteiten: het verdiepen van de interne markt voor kennis, de uitdaging van de groene en digitale transitie en het betrekken van meer mensen bij de ERA, meer toegang tot excellent onderzoek en innovatie, het opstellen van een ERA monitor systeem. Echter merkt de Commissie verschil binnen het toepassen van deze prioriteiten en de achttien ERA acties die erin zijn vastgesteld. Ook kampt ze met een gebrek aan data voor een deel van de gebruikte indicatoren.

Vooruitgang aanwezig maar niet overal even snel

Volgens het rapport is er binnen prioriteit één (acties een tot negen) vooral veel vooruitgang geboekt op de subprioriteiten van kennisvalorisatie en wereldwijde betrokkenheid. Nederland staat hier op de eerste plek met het hoogste aandeel van open access publicaties. Binnen prioriteit twee (acties tien tot veertien) ziet de Commissie een lichte toename in de betrokkenheid van de maatschappij bij onderzoek en innovatie. In prioriteit drie (acties zestien en zeventien) meet de Commissie succes met haar opgerichte “R&I and Cohesion Managing Authorities” (RIMA) netwerk. Verder meet de Commissie ook succes bij het ontwikkelde kader voor het evalueren van de ERA in prioriteit vier (actie negentien). Wel bestaat er nogal wat verschil tussen de lidstaten met het bereiken van de ERA-doelstellingen. Waar landen zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland goed op weg zijn, scoren widening landenals Bulgarije, Roemenië en Letland nog vaak laag. Volgens de Commissie is er daarom meer inspanning op EU en nationaal niveau nodig om de doelstellingen en  acties te verwezenlijken.

Context

De vernieuwde ERA moet onderzoek en innovatie versterken om zo de groene en digitale transitie van Europa te ondersteunen. Hiervoor zijn er in de nieuwe ERA beleidsagenda voor 2022-2024 achttien acties opgesteld. De Commissie benadrukt dat de ERA beleidsagenda en indicatoren om deze te monitoren sinds 2022 nieuwe elementen zijn en daarom nog op gang moeten komen. Er is dus volgens de Commissie een langere beoordelingsperiode nodig om meer solide uitspraken te doen over het verwezenlijken van de uitgezette prioriteiten en bijbehorende acties van de vernieuwde ERA.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.