Het aanvraagsysteem voor de EIC Accelerator-beurs verandert per direct. Het EIC Artificial Intelligence Platform is niet meer te gebruiken. In plaats daarvan moeten volledige aanvragen (stap twee) nu gedaan worden via het Funding and tender opportunities portaal.


Verandering in aanvraagsysteem EIC Accelerator

Nieuw platform   

Het European Innovation Council (EIC) Artificial Intelligence (AI) Platform voor het aanvragen van de Accelerator-beurs is niet meer beschikbaar. Volledige aanvragen (stap twee) moeten vanaf nu gedaan worden via het Funding and tender opportunities portaal. Het AI Platform was opgericht om nieuwe functies mogelijk te maken, maar uit feedback bleek dat het platform te complex is en het bedrijven veel tijd en moeite kost om hun aanvragen in te vullen. Daarom wordt het platform nu uit de lucht gehaald.  

Kortetermijngevolgen  

Als gevolg van het besluit zijn er een aantal kortetermijnveranderingen. Zo moeten bedrijven die al een aanvraag hadden ingediend voor de Accelerator van 7 juni 2023 hun volledige aanvragen (stap twee) voorstellen opnieuw indienen op het nieuwe platform. De deadline wordt van 7 juni verplaatst naar 21 juni 2023. Korte voorstellen (stap één) moeten worden ingediend via een nieuw op te zetten EISMEA IT Platform, dat naar verwachting begin juli 2023 gereed is. Meer informatie is te vinden in de veelgestelde vragen op de EIC-website.

Context

De EIC helpt bedrijven en kennisinstellingen hun innovatiepotentieel te ontwikkelen met beurzen en aandelenkapitaal. De Accelerator biedt financiering in de vorm van subsidies en/of aandelen. In de laatste ronde van de Accelerator was Nederland het best presterende land. De Nederlandse Michiel Scheffer is recent benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter van de EIC.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.