Europa moet meer investeren in haar defensie-industrie. Om die reden publiceert de Commissie de allereerste Europese industriële defensiestrategie. Die investeringen starten bij onderzoek, ontwikkeling en het dichten van de commercialisatie-kloof. Om de Europese technologische en industriële defensiebasis te versterken, introduceert de Commissie ook een programma voor de Europese defensie-industrie.


Commissie: het versterken van de defensie-industrie begint met onderzoek

Primeur voor de defensie-industrie

Voor de allereerste keer ooit publiceert de Commissie een strategie voor de Europese defensie-industrie. Deze strategie moet ervoor zorgen dat Europa haar defensie-potentieel verwezenlijkt. Om de paraatheid van de defensie-industrie te versterken, moeten de lidstaten “meer, beter, samen en Europees” investeren. Volgens de Commissie begint samen investeren bij onderzoek, ontwikkeling (O&O) en inkoop. Daarom moet samenwerking op deze vlakken de norm worden in de EU. Constante inspanning op vlak van O&O is ook nodig om het concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie in de lange-termijn te verhogen. Momenteel vormt echter de commercialisatie-kloof van O&O in het European Defence Fund (EDF)-programma een grote belemmering. Resultaten van acties gesteund door het EDF worden vaak niet goed opgenomen door de industrie. Lidstaten moeten zich meer en beter betrekken bij projecten onder de EDF om deze kloof te dichten. Om Europa’s nieuwe defensiedoelen te verwezenlijken, komt de Commissie ook met een voorstel voor het programma voor de Europese defensie-industrie (EDIP). Voor de periode van 2025-2027 moet EDIP zo’n 1,5 miljard euro uit de EU-begroting krijgen. Dit moet uit het huidige EDF-budget komen, waarvan 500 duizend euro onder het nieuwe programma naar defensieonderzoek moet gaan.

Context

In februari besloten de Europese regeringsleiders om een groter deel van de Europese begroting uit te geven aan defensie in het licht van de oorlog in Oekraïne. Ze kwamen overeen om 50 miljard euro aan steun aan Oekraïne te geven en willen ze 1,5 miljard in het huidige meerjarig financieel kader (MFK) beschikbaar maken voor het EDF. Het beter benutten van het dual-use potentieel van technologieën is een belangrijk onderdeel van het versterken van de Europese defensie-industrie. Om hiervoor met concrete stappen te komen, heeft de Commissie een consultatie geopend over het beter stimuleren van dual-use onderzoek.