De Europese Commissie is op zoek naar deskundigen voor de bodemmissie van Horizon Europe. De deskundigen zullen helpen bij de evaluatie van projectvoorstellen. De Commissie zoekt zowel experts uit lokale en regionale overheden, maar ook medewerkers van universiteiten en onderzoeksinstituten of uit de private sector. Aanmelden via de expert-database van de Commissie.


Commissie zoekt evaluatoren voor missie ‘A Soil Deal for Europe’

Bent u bodemexpert?

Wordt u evaluator van projectvoorstellen in de bodemmissie van Horizon Europe? De Commissie lanceert een call voor geïnteresseerde deskundigen. Men is op zoek naar deskundigen uit de lokale en regionale overheid, de onderwijswereld, onderzoeksinstituten en de private sector. Mensen die zich aanmelden dienen tenminste ervaring te hebben op een van de volgende gebieden:

  • Gezondheid van de bodem en bodemaantasting;
  • publieke en particuliere oplossingen voor de bescherming en het herstel van de bodemgezondheid;
  • nevenvoordelen op het gebied van bodemgezondheid;
  • innovatieve financieringsopties ter bevordering van bodemgezondheid, duurzaam landgebruik en bodempraktijken, alsmede nieuwe waardeketens en producten;
  • de relatie tussen veilige voedselsystemen en bodemgezondheid;
  • aardobservatie en digitale technologieën, met inbegrip van kennis van kunstmatige intelligentie en het internet der dingen (IoT), bodemgeletterdheid en burgerwetenschap;
  • sociale innovatie, met inbegrip van kennisoverdracht en onderwijsstrategieën.

Geïnteresseerden kunnen zich hier registreren gedurende de gehele programmaperiode.

Context

De missie bodem is één van de vijf missies in Horizon Europe en beoogt in 2030 honderd expertise- en testcentra op te bouwen om de kwaliteit van de Europese bodem te verbeteren. Voor de evaluatie en controle van projecten is de Commissie geheel afhankelijk van externe deskundigen. Eerder dit jaar deed zij al een algemene oproep voor heel Horizon Europe. Het evalueren van projectvoorstellen voor Europese programma's levert u, naast financiële compensatie, inzicht op in Europees beleid en evaluatieprocessen. Dat kan van grote waarde zijn voor u en uw organisatie wanneer u in de toekomst zelf weer aan de tekentafel zit voor een projectvoorstel.