20 februari 2023

EP zet in op strategische autonomie en vaardighedenontwikkeling in Green Deal Industrial Plan

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Europees Parlement verwelkomt het nieuwe Green Deal Industrial Plan van de Commissie, maar geeft ook aanbevelingen. Zo moet het initiatief zich onder andere meer focussen op strategische autonomie en de ontwikkelingen en erkenning van vaardigheden, aldus het Parlement.


EP zet in op strategische autonomie en vaardighedenontwikkeling in Green Deal Industrial Plan

Strategische autonomie

Het Europees Parlement verwelkomt het nieuwe Green Deal Industrial Plan van de Commissie, maar geeft ook verschillende aanbevelingen. Dit blijkt uit de officiële reactie van het Parlement. Het Parlement raadt aan om de ambitie richting strategische autonomie en de groene en digitale transitie beter te waarborgen. Zo wil het Parlement dat het nieuwe industriebeleid het concurrentievermogen van de Europese industrie bevordert door te investeren in durfkapitaal voor Europese scale-ups.

Nieuw fonds, nieuwe investeringen

Verder is het Parlement het eens met het voorstel van de Commissie om een nieuw fonds, het European Sovereignty Fund, op te richten om de strategische autonomie te versterken. Het fonds gaat geld investeren in projecten die zich bezighouden met onder andere energie, cybersecurity en gezondheid. Het Parlement onderstreept echter het belang dat nieuwe fondsen zoals deze worden gevuld met nieuwe financiering.

Erkenning vaardigheden

Ook verwelkomt het Parlement de ‘skills-first’ strategie uit het voorstel en adviseren ze de Commissie om de om- en bijscholing van werknemers in sectoren die aan de slag moeten met een groene en digitale transitie te stimuleren. Wel benadrukt het Parlement dat het belangrijk is dat de focus ligt op de erkenning binnen de EU van de extra scholing, wat de positie van de werknemers op de arbeidsmarkt verbetert.

Context

Het Green Deal Industrial Plan werd door Commissievoorzitter Von der Leyen aangekondigd tijdens het World Economic Forum en volgt op een aansporing van de Europese regeringsleiders. Het Plan wordt gezien als het Europese antwoord op gelijksoortige initiatieven in de rest van de wereld, zoals de Amerikaanse Inflation Reduction Act. De vrees is dat dat soort plannen het concurrentievermogen van de EU verzwakken door Europese bedrijven aan te trekken. Veel van de elementen uit het Green Deal Industrial Plan zijn eerder al aangekondigd in de State of the Union van 2022 en het werkprogramma van de Commissie voor 2023.
 

Mede geschreven door Lieve Dessing.