Bijna alle Europeanen (92%) zien regionale investeringen in onderwijs als prioriteit. Dat wordt duidelijk uit de Flash Eurobarometer over het Europees regionaal beleid. Ook regionale investeringen in onderzoek en innovatie (85%) en het beroepsonderwijs (81%) worden als belangrijk gezien. Slechts 58% van de ondervraagden heeft al eens gehoord van Erasmus+, terwijl het bewustzijn over Horizon Europe met 11% nog veel lager ligt.


EU-burgers: Onderwijs en O&I prioriteit voor regionale investeringen

Onderwijs, onderzoek en innovatie regionale prioriteiten

92% van de Europeanen en Nederlanders beschouwt onderwijs, gezondheid en sociale infrastructuren als belangrijk domein voor regionale investeringen vanuit de EU. Dit blijkt uit de recente Eurobarometer-bevraging over de Europese structuurfondsen. Verder zou 85% van de Europeanen graag regionale investeringen in onderzoek en innovatie zien. Voor Nederlanders specifiek is dit 79%. 81% van de Europese burgers, inclusief 80% van de Nederlanders, ziet ook graag regionale investeringen in het beroepsonderwijs. Van de 41% van de Europeanen die de EU-gesteunde projecten in hun leefomgeving kende, denkt vier uit vijf dat deze projecten een positief effect hebben op hun stad of regio. Op de vraag over welke vormen van EU-steun de deelnemers kenden, antwoordde 49% dat zij eerder gehoord hadden van zowel het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) als het Europees Sociaal Fonds (ESF). Interreg (10%) en het Fonds voor een rechtvaardige transitie (11%) waren beduidend onbekender. Van andere EU-financieringsprogramma’s kende 58% van de respondenten Erasmus+, terwijl maar 11% eerder had gehoord van Horizon Europe.

Context

Het Europees regionaal beleid, waarvan de structuurfondsen EFRO en ESF onderdeel zijn, werd eerder dit jaar goedgekeurd. De structuurfondsen zijn gericht op de economische, duurzame ontwikkeling van Europese regio’s. De resultaten van deze Flash Eurobarometer zijn gebaseerd op de antwoorden van 25.706 respondenten uit de hele EU en werd afgenomen tussen 26 juli en 8 augustus 2021.