De EU en Japan versterken hun onderzoekssamenwerking op het gebied van digitalisering. Onder meer door een onderzoeksprogramma rondom halfgeleiders (chips) op te zetten. Dat spraken beide partijen af tijdens hun tweede bijeenkomst over hun digitale partnerschap. De EU en Japen intensiveren daarnaast de samenwerking rond dataruimten, High Performance Computing en kunstmatige intelligentie.


EU en Japan zien mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoeksprogramma rond chips

Oog op meer gezamenlijk onderzoek

Het digitale partnerschap tussen de Europese Unie en Japan krijgt steeds meer vorm. Dat blijkt na afloop van de tweede ontmoeting tussen de twee internationale partners. Een van de speerpunten van de samenwerking wordt onder meer de interoperabiliteit tussen de Europese en de Japanse dataruimten. Verder kijkt men naar de mogelijkheid om een gezamenlijk onderzoeksprogramma rondom halfgeleiders op te zetten. Denk daarbij aan het vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling over halfgeleiders en het creëren van een gelijk speelveld voor de Europese en Japanse halfgeleidersectoren. Daarnaast verkennen de EU en Japan de mogelijkheid om gezamenlijk  fundamenteel onderzoek te doen rond High Performance Computing en kwantumtechnologie. Dit is echter afhankelijk van het beschikbare budget. Wat betreft kunstmatige intelligentie (AI) verwelkomen beide partijen de oprichting van het EU AI-kantoor en Japanse AI-veiligheidsinstituut. Als onderdeel van het G7 Hiroshima AI proces, werken de EU en Japan samen aan veilige en betrouwbare AI, ook via de OESO.

Context

De EU heeft sinds 2022 een digitaal partnerschap met Japan. Deze vorm van internationale samenwerking is onderdeel van de EU’s digitale strategie. Het partnerschap met Japan is het eerste van de EU met een derde land. Sindsdien zijn ook digitale partnerschappen met Canada, Zuid Korea en Singapore opgezet. Alle digitale partnerschappen zijn erop gericht de samenwerking van de EU en gelijkgestemde landen te versterken om een veilige en beveiligde digitale ruimte te bevorderen. Ook streeft de EU naar het creëren van universele digitale normen door middel van deze partnerschappen. De volgende bijeenkomst tussen de EU en Japan zal in 2025 plaatsvinden in Tokyo.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.