Een grote meerderheid van de burgers in Europa wil dat de Commissie een Europese visie opstelt over rechten en beginselen in de digitale wereld. Dat blijkt uit een speciale Eurobarometer over digitalisering.


Europese burgers vragen om EU-visie op digitalisering

Behoefte aan Europese digitale visie

82% van de EU-burgers wil een Europese visie op digitalisering die rechten en beginselen definieert en bevordert. Dit blijkt uit een speciale Eurobarometer-enquête van de Commissie. Voor Nederland specifiek ligt dit percentage met 85% iets hoger. Ook moeten digitale vaardigheden om actief deel te nemen aan de samenleving volgens 96% van de Nederlanders worden opgenomen in het onderwijs. Dit sluit aan op de openbare raadpleging die eerder dit jaar door de Commissie is gehouden om input te krijgen op de doelstellingen voor Europe’s Digital Decade. Daarin vormt het vergroten van digitale vaardigheden binnen het onderwijs een belangrijk speerpunt. Verder wil 90% van de respondenten dat ook mensen met een handicap of risico op uitsluiting gebruik moeten kunnen maken van digitale overheidsdiensten, op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier. In Nederland ligt dit percentage bijna op 100%.

Criminaliteit en rechten op het internet

Daarnaast is er vraag naar duidelijkheid over de voorwaarden die gelden voor het gebruikmaken van onlinediensten op een veilige en betrouwbare manier. 46% van de Europese burgers spreekt namelijk hun bezorgdheid uit over het gebruik van persoonlijke gegevens door bedrijven of overheidsdiensten. Ook is een aanzienlijk aantal (bijna 40%) van de EU-burgers zich er niet van bewust dat hun rechten ook online moeten worden gewaarborgd, zoals de vrijheid van meningsuiting, privacy of non-discriminatie. Over criminaliteit op het internet is ruim de helft van de ondervraagden bezorgd (56%). In Nederland lag dit percentage nog veel hoger, op 79%. Principes als bescherming en vertrouwelijkheid in de online omgeving moeten dan ook worden opgenomen in een EU-visie op digitalisering, aldus de respondenten.

Context

De uitkomst van de Eurobarometer sluit aan op de Mededeling van de Commissie over het Digitaal Kompas 2030 om de digitale transitie in Europa te bevorderen. Hierin is opgenomen dat alle Europese publieke diensten in 2030 online beschikbaar moeten zijn. De doelstellingen moeten aan de hand van het Digital Decade bestuurskader worden behaald. Uit de Digital Economy and Society Index (DESI) 2021 is recentelijk gebleken dat er meer trainingen in digitale vaardigheden nodig zijn om de Digital Decade-doelen voor 2030 te behalen. Daarnaast valt onder de brede Europese datastrategie van de Commissie ook het voorstel voor een Data Act, waarmee de Commissie eerlijk gebruik en uitwisseling van data wil reguleren. Het voorstel voor een Europese Data Governance Act, ook onderdeel van de datastrategie, is onlangs goedgekeurd door de Raad en het Parlement.