UAS4EUROPE, het netwerk van Europese hogescholen, bevestigt haar toewijding aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Met het ondertekenen van een verklaring onderschrijft zij het belang van het integreren van SDG’s in beleid, en de ambitie om samen te werken aan het behalen van de doelstellingen. Het netwerk ziet een belangrijke rol weggelegd voor hogescholen omdat zij dichtbij de maatschappij staan.


Europese hogescholen gaan zich inzetten voor SDG’s

Duurzaamheid op de agenda

UAS4EUROPE, het netwerk van Europese hogescholen, betuigt haar toewijding aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. In een gezamenlijke verklaring beaamt zij de belangrijke rol van hogescholen in het behalen van de SDG’s, onder andere voor het onderwijzen van duurzame vaardigheden en het delen van kennis en toegepast onderzoek. Duurzame ontwikkeling wordt erkend als sleutelthema voor de toekomst, en voor de maatschappelijke positie van hogescholen.

Invloedrijke rol van hogescholen

UAS4EUROPE stelt in een achtergronddocument dat hogescholen een leiderschapspositie hebben in het behalen van de SDG’s, doordat zij dichtbij de maatschappij staan. Het netwerk benadrukt dat hogescholen nauw samenwerken met regionale partners. UAS4EUROPE licht toe dat hogescholen kunnen bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen, specifiek door hun begrip van de uitdagingen, het lokaliseren van de SDG-agenda, ontwikkelen van praktijkgerichte, operationaliseren van het SDG-kader en het meedenken over beleid en richting.

Context

UAS4EUROPE is een gezamenlijk initiatief van nationale en Europese verenigingen voor hogescholen. Vanuit Nederland is de Vereniging Hogescholen aangesloten. Het netwerk is opgericht met als doel de zichtbaarheid en positie van hogescholen te versterken in het Europese innovatie- en onderzoekslandschap. Uit een rapport van Eurostat bleek dat tot nu toe gemengde resultaten zijn geboekt de vooruitgang van het behalen van de 17 SDG-doelstellingen van de VN.