De Europese Commissie wil het Euratom Research and Training programma, dat van 2021 tot en met 2025 loopt, verlengen tot aan 2027. Daarvoor zijn een call for evidence en een tussentijdse evaluatie gepubliceerd. U kunt op beide reageren tot en met 24 mei. 


Geef uw mening over Euratom!

Geef uw mening 

Het Euratom programma moet na 2025 worden verlengd, zodat het tot het einde van het huidige meerjarig financieel kader (MFK) kan doorlopen. Via een call for evidence kunnen belanghebbenden laten weten of zij een verlenging van het programma steunen. Daarnaast wordt er via een tussentijdse evaluatie gekeken naar de opzet, uitvoering en de resultaten Euratom van 2021 tot en met 2023 om het eventuele nieuwe programma te verbeteren. U kunt reageren tot en met 24 mei.  

Context 

Het Euratom programma is het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en opleiding op het gebied van nucleaire fusie en –splijting. Het tracht de hoogste normen voor nucleaire veiligheid te borgen en nucleaire competenties in Europa te behouden. Het is een aanvulling op Horizon Europe en financiert daarnaast de ontwikkeling van fusie-energie en het kernfusie-stappenplan voor ITER, de internationale thermonucleaire experimentele reactor. Het programma heeft een budget van zo'n 1.4 miljard euro en werkt ondermeer samen met de Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA) om mobiliteit voor nucleaire wetenschappers te bevorderen.