Ook dit jaar vraagt de European Training Foundation om verhalen in te zenden over onderwijsprogramma’s in vaardigheden die de groene transitie bevorderen. De beste inzendingen maken kans op de ETF Skills for the Green Transition-award. U kunt tot uiterlijk 15 maart 2022 uw project insturen.


Gezocht: beste groene vaardighedenonderwijs in Europa

Help mee aan de groene transitie

De European Training Foundation (ETF) doet een oproep om voorbeelden in te sturen van verduurzaming binnen het onderwijs en de ontwikkeling van groene vaardigheden. Onder het motto ‘Green transition: education, training and skills’ zoekt ETF succesvolle praktijkvoorbeelden van hoe onderwijs, opleiding en de ontwikkeling van vaardigheden de overgang naar een duurzame en groene samenleving ondersteunen. Daarvoor hoort ETF graag verhalen van zowel onderwijsinstellingen als hun partners, zoals ondernemingen en de publieke sector. Met de awards wil ETF beleidsmakers en praktijkmensen op het gebied van onderwijs en opleiding inspireren, zowel binnen als buiten de EU. Daarnaast krijgen de finalisten eer en erkenning voor hun werk middels de ETF Skills for the Green Transition-award, die uitgereikt zal worden tijdens de European Vocational Skills Week 2022. Deze week staat dit jaar zelf geheel in het teken van de groene transitie en zal naast de Green Skills Awards ook andere (groene) prijzen uitreiken. De ETF zal voor de eigen awards video’s maken van de beste inzendingen ter promotie op sociale media. Het is mogelijk om tot 15 maart 2022 uw voorbeeld of verhaal in te sturen.

Context

Met de Europese Green Deal wil de EU op doeltreffende wijze een klimaatneutrale samenleving realiseren. De Commissie meent dat duurzaamheid nog niet voldoende genoeg is ingebed in zowel EU- en nationaal beleid als praktijk. Daarom heeft de Commissie in januari van dit jaar een voorstel voor een Raadsaanbeveling ‘Leren over ecologische duurzaamheid’ gepubliceerd om lidstaten te stimuleren duurzaamheid in onderwijs in te bedden. Onderdeel hiervan is een nieuw duurzaamheidscompetentie raamwerk. De groene transitie behoort nu tevens tot de vijf prioriteiten van het strategische kader van de Europese Onderwijsruimte en is een van de acties van de nieuwe European Skills Agenda. Neth-ER organiseerde een webinar over vergroening van Erasmus+ en dit nieuwe duurzaamheidscompetentieraamwerk.