07 juni 2023

Herziene mededingingswetgeving biedt bedrijven ruimte om samen met concurrentie te innoveren

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie heeft mededingingswetgeving over onderzoek en ontwikkeling herzien. De regels zijn duidelijker, het bereik van de wetgeving is aangepast en de toepassingsgronden ook. Dit moet het voor bedrijven makkelijker maken om samen te innoveren met andere bedrijven.


Herziene mededingingswetgeving biedt bedrijven ruimte om samen met concurrentie te innoveren

Regels herzien 

De Commissie heeft de zogeheten horizontale groepsvrijstellingsverordeningen over onderzoek & ontwikkeling (O&O) en specialisatieovereenkomsten (HBERs) herzien, net als bijbehorende richtlijnen. Dat blijkt uit een persbericht. De herziening geeft bedrijven betere mogelijkheden om te beoordelen of O&O-samenwerkingen met andere bedrijven voldoen aan de mededingingsregels van de EU. Het bereik van de regels is opgerekt en de toepassingsgronden en voorwaarden zijn duidelijker door de herziening, aldus de Commissie. Verder is er een nieuw hoofdstuk over duurzaamheid toegevoegd, dat samenwerking tussen bedrijven op dit gebied moet vergemakkelijken.

Context

De herziening volgt op een evaluatie uit 2021 en wordt op 1 juli 2023 van kracht. De HBERs-regels zorgen ervoor dat er in sommige situaties kan worden afgeweken van de EU-mededingingswetgeving. Deze wetgeving verbiedt overeenkomsten tussen bedrijven die de competitie binnen de interne markt schaden, maar de HBERs maken overeenkomsten op het gebied van O&O juist mogelijk als ze bijdragen aan technologische of economische progressie. Eerder werden tegenhangers van de HBERs-regels binnen de mededingingswetgeving al aan herzieningen onderworpen: dat gebeurde bij de GBER- en de TTBER-regels.