Met de ondertekening van een garantieovereenkomst tussen de Commissie, de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds kunnen de eerste kennisinvesteringen onder de paraplu van het programma InvestEU gelanceerd worden. Het programma beoogt onder meer te investeren in onderzoek, innovatie, digitalisering en vaardigheden.


Kennisinvesteringen InvestEU in de startblokken na ondertekening garantieovereenkomst

Ready, set, go  

De Commissie, de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds hebben een garantieovereenkomst ter waarde van 19,65 miljard euro ondertekend waardoor investeringen in kennis onder InvestEU van start kunnen. De overeenkomst beslaat 75 procent van de totale EU-budgetgarantie die onder het programma ligt en in totaal 372 miljard euro aan additionele investeringen moet genereren. De overige 25 procent van de garantie wordt opgebracht door internationale financiële instellingen en nationale banken. Met het rondkomen van een groot deel van de budgetgarantie zullen de eerste projecten in april van start kunnen. Twee van de vier beleidsdomeinen waarin investeringen onder InvestEU mogelijk zijn hebben een expliciet raakvlak met kennis. Eén beleidsdomein richt zich op onderzoek, innovatie en digitalisering, terwijl vaardigheden in een ander beleidsdomein aan bod komen. Naast de garantieovereenkomst werd er nog een overeenkomst getekend waardoor de Europese Investeringsbank technische en financiële expertise ter beschikking zal stellen aan projectmanagers en regionale en nationale autoriteiten.

Context

InvestEU brengt meerdere financiële instrumenten samen en is de opvolger van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, het ‘Juncker’ plan. De budgetgarantie van in totaal 26,2 miljard euro die bij het programma hoort is als volgt verdeeld over de 4 beleidsdomeinen van InvestEU: 9,9 miljard voor duurzame infrastructuur, 6,9 miljard voor het mkb, 6,6 miljard voor onderzoek, innovatie en digitalisering en 2,8 miljard voor sociale investeringen en vaardigheden. Projecten moeten marktfalen adresseren, private investeringen aantrekken en een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen van de EU. 30 procent van de investeringen onder het programma zal naar de groene transitie gaan. InvestEU bestaat uit een Fonds, waarvoor de budgetgarantie in het leven is geroepen, een Advisory Hub die in expertise voorziet en een Portal, dat een overzicht biedt van investeringsmogelijkheden. De Europese Investeringsbank, ook wel de ‘EU Bank’ genoemd, is gezamenlijk eigendom van de lidstaten. Het Europees Investeringsfonds verleent voornamelijk steun aan het mkb.