Neth-ER steunt het Europees Parlement in de strijd om meer Europees budget voor onderzoek en innovatie in 2023. In een statement wijst Neth-ER op het belang van voldoende financiering voor het behalen van de politieke ambities van de EU. Het statement van Neth-ER is gedeeld met de voorzitter en rapporteur van de Begrotingscommissie in het Parlement.


Neth-ER steunt Europees Parlement in strijd om meer budget voor O&I in 2023

Meer budget nodig

De Nederlandse kennissector, verenigd in the Netherlands House for Education and Research – Neth-ER, steunt het Europees Parlement (EP) in haar strijd voor meer Europees budget voor onderzoek en innovatie (O&I). In een statement over het EU-budget 2023, gedeeld met de voorzitter en rapporteur van de EP Begrotingscommissie, wijst Neth-ER op de noodzaak voor voldoende financiering. Zonder adequate middelen voor O&I wordt de verwezenlijking van de strategische politieke ambities van de EU onvermijdelijk vertraagd. Om voortgang te boeken op het gebied van de groene en digitale transitie, concurrentievermogen, gezondheid en strategische autonomie zijn afdoende investeringen in O&I noodzakelijk. Daarom roept Neth-ER het Parlement op om tegen het budgetvoorstel van de Raad te stemmen, waarin de lidstaten aangeven te willen bezuinigen op O&I.

Lees het volledige statement van Neth-ER hier.

Context

De Raad voorziet bezuinigingen op de belangrijkste O&I-programma’s Horizon Europe, InvestEU, Digital Europe en EU4Health. Wat betreft het budget voor Erasmus+ gaan de lidstaten mee in het voorstel van de Commissie om 100 miljoen euro meer te investeren in het programma dan in 2022. Getouwtrek over de Europese begroting is een terugkerend ritueel. Vorig jaar trok Neth-ER al gezamenlijk op met het Europees Parlement in de onderhandelingen over het Europese jaarbudget voor 2022. Het Parlement neemt in oktober positie in voor de jaarbegroting 2023. In een Working Document neemt EP-rapporteur Nicolae Ştefănuță al een voorschot op de positie door te stellen dat ‘de Unie geen succes zal hebben zonder adequate financiering voor onderzoek en innovatie’. Nadat het Parlement positie inneemt, moeten de Raad en het Parlement binnen drie weken tot een akkoord komen. Vorig jaar trok het Parlement aan het langste eind met een kleine budgetverhoging voor Horizon Europe en Erasmus+.