26 juli 2023

OESO over digitalisering in onderwijs: ‘Zet schaarse middelen in waar ze het hardst nodig zijn’

Bram Ruber

Bram Ruber

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Zet de schaarse middelen die er zijn, in waar ze het hardst nodig zijn. Dat beveelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aan in haar laatste rapport over succesvol digitaal onderwijs. Hierin geeft zij inzicht in de laatste digitaliseringstrends in zowel het hoger- als beroepsonderwijs ter ondersteuning van beleidsmakers. Het rapport werkt in acht hoofdstukken verschillende aanbevelingen uit, waarvan de belangrijkste over een holistische benadering, kwaliteitsverbetering, stroomlijning van financiering en capaciteitsverbreding gaan.


OESO over digitalisering in onderwijs: ‘Zet schaarse middelen in waar ze het hardst nodig zijn’

Rapport ter ondersteuning van beleidmakers digitaal onderwijs

Een brede en daarmee geslaagde digitale transitie van het onderwijs begint met het aanpakken van ongelijkheden in de toegang tot innovatieve en hoogwaardige digitale infrastructuur. Zet daarom de schaarse financieringsmogelijkheden in daar waar ze het hardst nodig zijn. Dat beveelt de OESO aan in haar rapport “Shaping Digital Education; Enabling Factors for Quality, Equity and Efficiency”. Hierin geeft de supranationale organisatie een inkijkje in succesvolle manieren om het meest van digitaal onderwijs te maken. Het rapport analyseert hiertoe bevorderende factoren die de kwaliteit, rechtvaardigheid en efficiëntie bij het gebruik van digitale technologieën in onderwijsstelsels ondersteunen. Acht dimensies worden in detail uitgewerkt, de belangrijkste vier beleidsaanbevelingen daaruit luiden als volgt.

Belangrijkste adviezen

Ontwikkel een holistische strategische visie om digitaal beleid te coördineren
Een coherente en toekomstgerichte strategie is essentieel voor de ontwikkeling en implementatie van digitaal onderwijsbeleid. Dergelijke strategieën houden tevens rekening met het bredere beleidsecosysteem buiten het onderwijs (bedrijven, overheden). Ook houdt men rekening met de implicaties van opkomende technologieën en past het beleid zo nodig aan.

Gebruik digitale technologieën ter promotie van kwaliteit en gelijkheid in onderwijs
Het gebruik van digitale onderwijstechnologieën is geen doel op zich. De impact die technologieën op leerlingen hebben en het bevorderen van onderwijskwaliteit blijft altijd het hoofddoel. Effectief gebruik van digitale technologieën vereist daarom aanpassing van pedagogische benaderingen, leerplannen en beoordelingen. Bovendien moeten leerkrachten worden ondersteund om weloverwogen beslissingen te nemen over de selectie en het gebruik van digitale hulpmiddelen in de klas.

Stroomlijn financieringsmodellen en investeer slim in onderwijstechnologie.
De financieringsomgeving voor digitale onderwijstechnologieën is te gefragmenteerd waardoor onderwijsbeleidsmakers beperkte informatie hebben waar ze hun investeringsbeslissingen op baseren. Er zijn echter goede voorbeelden hoe dit op te lossen. Bijvoorbeeld door de oprichting van National Research and Education Networks, waar men samenwerkt en gezamenlijk slim investeert in digitale technologieën. In Nederland is SURF hier een goed voorbeeld van, aldus de OESO. Verder moeten overheden financieringsmodellen verder afstemmen op beleidsdoelstellingen, zorgen voor transparantie in aanbestedingsprocessen en samenwerking tussen sectoren bevorderen.

Bouw capaciteit voor digitaal onderwijs in het gehele ecosysteem
Om digitale onderwijstechnologieën effectief te gebruiken moet het hele onderwijsecosysteem betrokken worden. Denk aan docenten, bestuurders van instellingen, studenten en ouders. Overheden moeten onderwijsinstellingen ondersteunen bij het kiezen van de juiste digitale hulpmiddelen om zo een geslaagde digitale cultuur op te bouwen.

Context

Dit OESO rapport kwam tot stand in samenwerking met de Europese Commissie, onder meer ter gelegenheid van de Raadsaanbevelingen voor digitaal onderwijs en vaardigheden. De OESO brengt regelmatig onderzoek uit in samenwerking met de EU, die een van de belangrijkste financiers van de internationale organisatie voor economische samenwerking is. Ook over digitalisering in onderwijs verscheen er eerder al advies.