Er moet meer samengewerkt worden aan kennisveiligheid, indien de geopolitieke situatie dit nodig acht. Dit besloten de Onderzoeksministers tijdens de Raad voor Concurrentievermogen. Ook bereikten ze een akkoord over een tweejaarlijkse conferentie over kennisveiligheid. Daarnaast bespraken de ministers ook Raadsconclusies over kennisvalorisatie en bereikten zij politiek akkoord over de toegang tot supercomputers.


Onderzoeksministers: meer Europese actie op kennisveiligheid indien nodig

Tweejaarlijkse conferentie over kennisveiligheid

De Europese Onderzoeksministers staan open voor meer georganiseerde Europese aanpak op kennisveiligheid, indien de geopolitieke situatie dit vraagt. Dit hebben ze besloten in hun positie van de Raadsaanbeveling omtrent kennisveiligheid de laatste Raad voor Concurrentievermogen. Ook stemmen ze in met het organiseren van een Europees forum om best practices uitwisselen. De eerste editie zal plaatsvinden in het najaar van 2025 en om de twee jaar opnieuw georganiseerd worden. In de Aanbeveling, vragen de Onderzoeksministers onderzoeksinstellingen om gestructureerd risico’s te overwegen bij het aangaan van nieuwe partnerschappen met buitenlandse samenwerkingspartners. Hierin moeten risico’s, zoals ongewenste kennisoverdracht, buitenlandse inmenging of ethische schendingen aan bod komen. Ook moeten onderzoeksinstellingen en onderzoek financieringsorganisaties grondrechten en academische vrijheid hierbij in acht nemen.

Valorisatie versterken en supercomputers toegang voor startups

Ook hebben de ministers Raadconclusies aangenomen betreffende het versterken van kennisvalorisatie. Dit moet gebeuren door middel van financieringsmogelijkheden, beleid rondom de Europese Onderzoeksruimte en een hechter netwerk van tussenpersonen en facilitators in het kennisveld. Zo creëert de EU ook een veerkrachtige, concurrerende industrie en een strategisch autonome en open economie. Ook moet de samenwerking tussen academia en het bedrijfsleven versterkt worden voor een betere kennisvalorisatie. Hierbij wordt nadruk gelegd op het betrekken van Social Sciences, Art and Humanities (SSAH) en Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Bovendien bereikte de Raad een politiek akkoord over het uitbreiden van supercomputers voor AI-ontwikkeling. Deze toegang geeft AI-startups de kans om concurrerend en innovatieve AI te ontwikkelen, wat cruciaal is voor het concurrentievermogen van de EU.

Horizon 2020 goedgekeurd en ruimtevaartconcurrentievermogen

De Concurrentieraad namen ook Conclusies over de ex-post evaluatie van Horizon 2020 aan. De ze bevestigen de belangrijke rol van Horizon 2020 in onderzoek en innovatie, benadrukten de noodzaak van bredere deelname. Ook debatteerde de Raad over de rol die EU-ruimtesystemen spelen voor het Europees concurrentievermogen. Zo moet volgens de Raad het EU-ruimterecht juridische zekerheid en concurrentievermogen bieden.

Context

De Raad voor Concurrentievermogen bestaat uit de Europese ministers voor handel, economie, industrie, onderzoek en innovatie. Kennisvalorisatie en kennisveiligheid stonden ook tijdens vorige Concurrentieraden op de agenda. De Raadsaanbeveling over kennisveiligheid maakt deel uit van het economische veiligheidspakket dat de Commissie eerder dit jaar presenteerde. De Aanbeveling moet lidstaten, de Commissie en kennisinstellingen ondersteunen bij het aanpakken van kennisveiligheidsrisico’s die voortkomen uit internationale samenwerking. De Raadsconclusies omtrent kennisvalorisaties was één van de prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.