Instellingen in het hoger onderwijs werken hard aan vergroening. Dat blijkt uit een enquête van de European University Association over vergroening in het hoger onderwijs. Zo werkt 80% van de instanties aan de vergroening van mobiliteit en het curriculum, en heeft 70% maatregelen getroffen op het gebied van onderzoek en innovatie. Omdat problemen met vergroening vooral ontstaan door een tekort aan financiering, ziet de helft van de instellingen een rol voor Europese financiële steun.


Vergroening steeds vaker op agenda instellingen hoger onderwijs

Groene of virtuele mobiliteit

Instellingen in de Europese Hoger Onderwijsruimte vergroenen volop. Dit maken de resultaten van de enquête van de European University Association over vergroening in het hoger onderwijs kenbaar. Op het gebied van mobiliteitsvergroening hebben 80 tot 90% van de instellingen maatregelen genomen, zoals thuiswerken of groen vervoer. Het verschilt per maatregel of dit een standaardvoorschrift is, of dat het wordt aangemoedigd. Zo biedt 57% van de instellingen standaard digitale middelen aan om thuis te werken, maar verplicht slechts 37% een thuiswerkdag. Virtuele mobiliteit in plaats van fysieke mobiliteit voor zowel studenten als staf is standaardbeleid op een kwart van de instellingen.

Groen onderwijs vooral duurzaam

Ook de curricula van het hoger onderwijs worden vergroend. Bijna alle deelnemende instellingen (94%) bieden extracurriculaire activiteiten over vergroening aan. Ook biedt ongeveer 80% van de instellingen vergroening aan als onderdeel van hun studieprogramma’s op bachelor- en masterniveau of zijn er mogelijkheden om keuzevakken over vergroening te volgen. Wel valt op dat vergroening meestal onder de Sustainable Development Goals geschaard wordt.

Groen onderzoek en innovatie

Op het gebied van onderzoek en innovatie vinden ook vergroeningsinitiatieven plaats. Ongeveer 70% van de instellingen hebben vergroeningsmaatregelen of initiatieven lopen in verschillende vormen en maten. Zo zoekt 64% van de instellingen voor vergroeningsoplossingen steun via EU-initiatieven en hebben 61% van de instellingen hun institutionele vergroeningsdoelstellingen geïntegreerd in de smart specialisation strategieën van de EU.

Uitdagingen en steunmaatregel

Instellingen kampen met een aantal uitdagingen in de implementatie van groene maatregelen. De meest genoemde problemen hebben te maken met een gebrek aan financiering, maar ook matige betrokkenheid vanuit het personeel en slechte coördinatie van groene initiatieven zijn frequent genoemde problemen. Instellingen gingen in de enquête ook in op maatregelen die vergroening zouden kunnen stimuleren. De helft van de deelnemende universiteiten ziet meer financiële steun vanuit de EU als een effectieve manier om groene initiatieven verder te stimuleren. Echter zien veel deelnemers niet het nut in van andere vormen van Europese inbreng voor vergroening in het hoger onderwijs. Zo verwelkomt slechts een derde een Europees initiatief gericht op vergroening in het onderwijs en ziet een grote meerderheid van de deelnemers (90%) geen toegevoegde waarde in specifieke richtlijnen vanuit de EU.

Context

De resultaten van deze enquête liggen in lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal.
Zo zou het Erasmus+ programma vergroend moeten worden door meer nadruk op het gebruik van schonere vervoersmiddelen. Ook moeten curricula duurzamer worden ingericht, via bijvoorbeeld het Europese Universiteiten-initiatief en de Centres of Vocational Excellence. Daarnaast worden onderzoeksprogramma’s verduurzaamd door climate mainstreaming. Eerder dit jaar vroeg de Commissie al hoe de verduurzaming en de vergroening van het onderwijs gerealiseerd moest worden.