Heeft u meegedaan aan projecten uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds? Dan hoort de Commissie uw ervaring graag in een consultatie over de twee programma’s gedurende de periode 2014-2020.  Reageren kan tot en met 12 april.


Wat is uw ervaring met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling?

Eén consultatie voor twee programma’s

De Commissie vraagt uw mening over het Europese regionaal beleid. Eén consultatie onderzoekt de ervaringen met twee programma’s gedurende de periode 2014-2020: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds. De vragenlijst gaat onder meer over de doeltreffendheid en efficiëntie van de programma’s en de samenhang met andere Europese fondsen, zoals Horizon 2020 en het Europees Sociaal Fonds. De consultatie bevat opvallend veel open vragen. Invullen kan tot en met 12 april.

Context

Het cohesiebeleid moet de verschillen tussen Europese regio’s verkleinen en zodanig regionale ontwikkeling stimuleren. Er zijn verschillende fondsen die regio’s ondersteunen in hun ontwikkeling, zoals het Cohesiefonds voor de allerarmste regio’s en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), waar ook Nederland voor in aanmerking komt. Binnen dat fonds moeten regio's verplicht budget oormerken voor innovatieve activiteiten, voor Nederland is dat zelfs 85 procent. De consultatie maakt deel uit van de evaluatie van de regionale programma’s in de periode 2014-2020. Eén van de grote vragen voor de kennissector is de inzet voor onderzoek, innovatie en onderwijs, bijvoorbeeld via synergieën met Horizon Europe en Erasmus+. De Commissie zal ook die laatste programma’s evalueren; voor Horizon 2020 staat de consultatie al open tot en met 23 februari.