22 juni 2022

‘Scholen moeten zich richten op individuele behoeftes in plaats van de behoeftes van de groep’

Nienke van Liempt

Nienke van Liempt

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Om inclusiviteit te bevorderen, moeten scholen focussen op individuele leerbehoeften in plaats van op doelgroepen. Dat is een van de aanbevelingen die voortkomt uit onderzoek van de Commissie naar Erasmus+ projecten (2014-2020) die in het teken stonden van inclusie. De aanbevelingen ondersteunen onderwijsinstellingen en Europese beleidsontwikkeling bij het bevorderen van inclusiever onderwijs.


‘Scholen moeten zich richten op individuele behoeftes in plaats van de behoeftes van de groep’

Adviezen voor onderwijsinstellingen

Er is een kwalitatievere aanpak nodig om inclusiever onderwijs te bewerkstelligen. Dat blijkt uit het rapportData collection and analysis of Erasmus+ projects. Focus on inclusion in education’. Hierin presenteert de Commissie verschillende aanbevelingen om het onderwijs inclusiever te maken. Zo moeten scholen zich meer richten op lokale en individuele behoeften in plaats van de behoeften van gehele doelgroepen. Dat kan door te experimenteren met verschillende leeromgevingen, bijvoorbeeld praktijkgerichte leeromgevingen. Ook moet meer gebruik worden gemaakt van peer-to-peer mentoring, zodat studenten elkaar kunnen begeleiden. Om blijvende veranderingen teweeg te brengen, is het belangrijk om leerkrachten een professionele ontwikkeling te bieden op het gebied van inclusief en inspirerend lesgeven. Daarom moeten er financiële middelen vrij worden gemaakt voor gespecialiseerd personeel. Daarnaast is het belangrijk om de gehele schoolgemeenschap actief te betrekken in projecten met betrekking tot inclusiviteit, inclusief het schoolbestuur.

Adviezen Erasmus+

Naast de aanbevelingen gericht op onderwijsinstellingen, geeft het rapport ook enkele aanbevelingen hoe Erasmus+ projecten inclusiever kunnen worden. Zo moeten lokale of regionale overheidsinstanties vaker bij Erasmus+ projecten betrokken worden. Verder adviseert het rapport om projecten langer dan 2 à 3 jaar te laten lopen. Om inclusie beter te waarborgen in Erasmus+ projecten adviseert de Commissie om deskundigen op het gebied van inclusie te betrekken bij het beoordelen van projectvoorstellen.

Context

De Commissie wil in 2025 de Europese Onderwijsruimte (EEA) verwezenlijkt hebben. Een belangrijk uitgangspunt van de EEA is dat alle Europese leerlingen basiscompetenties beheersen en het onderwijs inclusiever wordt, onder andere door meer prioriteit te geven aan inclusie in Erasmus+. Kansarme kinderen lopen op dit moment nog tegen grotere uitdagingen aan, dan kansrijke kinderen, onder andere op het gebied van mobiliteit. Neth-ER roept in haar position paperLearning Europa: The European Research Area‘ op tot meer inclusieve Erasmus projecten.  De aanbevelingen uit het rapport van de Commissie zijn gebaseerd op Erasmus+ projecten (2014 – 2020) die in het teken stonden van inclusie in het onderwijs. Deze projecten bestrijken alle niveaus binnen het onderwijs. De aanbevelingen in het rapport helpen onderwijsinstellingen en Europese beleidsmakers bij het bevorderen van inclusiever onderwijs.