Het Parlement en de Raad hebben groen licht gegeven voor de Verordening tot vaststelling van het Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe (NDICI-Global Europe). In dit nieuwe programma, met een bedrag van 80 miljard euro, is er onder andere aandacht voor onderwijs en training, het beschermen van mensenrechten en de gevolgen van klimaatverandering. Het Global Europe-fonds moet de internationale dimensie van Erasmus+ verder versterken, waar zo'n 1,8 miljard euro voor is gereserveerd.


80 miljard voor internationaal samenwerkingsprogramma NDICI-Global Europe

Duurzame ontwikkeling voor iedereen

NDICI-Global Europe, het financieringsinstrument voor internationale samenwerking, is goedgekeurd door het Parlement en de Raad. Dat blijkt uit een persbericht. Het Global Europe-fonds ter waarde van bijna 80 miljard euro zal worden gebruikt om duurzame ontwikkeling te stimuleren in de nabuurlanden van de EU, Afrika, Azië, Amerika, de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Het fonds is onder andere bedoeld voor het tegengaan van sociale ongelijkheid, het realiseren van klimaatdoelstellingen wereldwijd en het verbeteren en toegankelijk maken van onderwijs. Daarnaast moeten landen uit de eerdergenoemde geografische gebieden 1,8 miljard euro van de gelden investeren voor het financieren van acties onder de internationale dimensie van Erasmus+. Het gaat hier om de acties die openstaan voor partnerlanden, zoals leermobiliteit en andere samenwerkingsprojecten. Het fonds bevat ook een potje van 10 miljard voor onverwachte gebeurtenissen, zoals crisissituaties of migratiedruk.

Context

Het doel van het Global Europe-fonds is om financiële bijstand te verlenen en zo de Europese waarden en beginselen, zoals democratie, respect voor mensenrechten en de strijd tegen klimaatverandering, wereldwijd te verspreiden. Het fonds zal bijdragen tot de verwezenlijking van de VN Agenda 2030 en het Parijsakkoord. Voorheen werd de samenwerking met Afrika, de Stille Oceaan en het Caribisch gebied gefinancierd uit het Europees Ontwikkelfonds (EOF), wat rechtstreeks van de EU-lidstaten vandaan kwam. Het is voor het eerst dat externe financieringsprogramma's, waaronder ook het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI), ondergebracht zijn onder één instrument. Het Global Europe-fonds treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in werking.