De Commissie heeft een consultatie geopend over individuele leerrekeningen. Deze persoonsgebonden budgetten stellen mensen in staat om zich te her- of bijscholen. Reageren op de consultatie kan tot en met 20 april.


Adviseer de Commissie over individuele leerrekeningen

Individuele leerrekeningen voor her- en bijscholing

De Commissie vraagt om input met betrekking tot haar plannen voor de individuele leerrekeningen (ILA’s). De ILA’s hebben als doel individuen de mogelijkheid te bieden om onderwijs en training te betalen. Op die manier kunnen ze hun vaardigheden en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbeteren. Met de consultatie hoopt de Commissie meer inzicht te krijgen in hoe een dergelijk initiatief kan bijdragen aan het verminderen van sociale ongelijkheid en het inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt. De consultatie is geopend tot en met 20 april.

Context

De ILA’s zijn een onderdeel van de Europese Skills Agenda, om her- en bijscholing te promoten en zo volwassenen te helpen bij een leven lang leren. De Europese Sociale Pijler heeft de norm gesteld dat 60% van de volwassenen in 2030 deel moet nemen aan onderwijs en training. De leerrekeningen kunnen helpen om dit target te behalen. De Commissie zal in het vierde kwartaal van 2021 haar plannen presenteren.