De resultaten van de Cedefop’s vaardighedenindex voor 2022 tonen een groeiende convergentie tussen landen in Europa op het gebied van systemen voor de ontwikkeling voor vaardigheden. Desondanks is er nog een lange weg te gaan voor volledige convergentie van vaardigheidssystemen van EU-lidstaten.Ook de Covid-19 pandemie laat haar sporen na.


Cedefop vaardighedenindex 2022 toont groeiende convergentie EU-lidstaten

Resultaten index

Er is sprake van groeiende convergentie tussen lidstaten in Europa op het gebied van vaardighedensystemen. Dat laat de vaardighedenindex voor 2022 van Cedefop zien. Er wordt onder andere gekeken naar hoe snel mensen na een opleiding aan het werk gaan, welke bevolkingsgroepen actief zijn op de arbeidsmarkt en in welke mate zij hun vaardigheden kunnen toepassen in hun banen. Ondanks de groeiende convergentie, blijven bepaalde verschillen tussen vaardighedensystemen tussen EU-lidstaten bestaan. Nederland scoort ruim boven het EU-gemiddelde en doet het vooral goed op het gebied van het ontwikkelen en activeren van vaardigheden.  t. Ten aanzien van het matchen van vaardigheden scoort Nederland in vergelijking met de twee voorgenoemde gebieden lager. Op dat vlak kan het nog wat leren van Tsjechië, dat vaardigheden als beste matcht in de EU. Landen die in het geheel lager scoren op alle drie de pijlers zijn Roemenië, Italië, Spanje, Griekenland, Cyprus en Bulgarije.

Gevolgen pandemie merkbaar

De resultaten van de vaardighedenindex van dit jaar tonen aan dat het aannemelijk is dat de impact van de Covid-19 pandemie in de toekomst nog merkbaar zal zijn. De pandemie heeft met name effect gehad op het activeren van vaardigheden. Daarnaast zijn de gevolgen met name merkbaar voor landen met een over het algemeen nog minder ontwikkeld vaardighedensysteem. Verder wordt de komende jaren moeilijkheden verwacht voor jonge mensen die na hun opleiding de arbeidsmarkt willen betreden.

Context

De vaardighedenindex van Cedefop biedt hulp bij de implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten, die voorschrijft dat iedereen recht heeft op goed onderwijs & training. De index meet vaardighedensystemen van landen via drie onderzoekpijlers en vijftien sub-indicatoren. De pijler voor vaardighedenontwikkeling kijkt bijvoorbeeld naar scores op basisvaardigheden, hoeveelheid beroepsonderwijsstudenten en deelname aan leven lang leren. De activeringspijler kijkt naar indicatoren als vroegtijdig schoolverlaten en de mate van (in)activiteit op de arbeidsmarkt. De matchingpijler kijkt naar werkloosheid en de ratio aan overgekwalificeerden. In juli 2020 presenteerde de Europese Commissie de Europese Vaardighedenagenda met het plan om publieke en private partners te verenigen voor een ware vaardighedenrevolutie. Zo wil de Commissie bijvoorbeeld skills intelligence verbeteren om beter inzicht te krijgen in vaardighedenbehoeften en wil zij lidstaten ondersteunen bij het opzetten van nationale bij- en omscholingsprogramma’s.