Het voortdurende effect van de Covid-19 pandemie op hoger onderwijs wordt duidelijk uit de recente EUA-enquête. Ondanks dat het aantal internationale studenten in de meeste EU-landen is afgenomen of hetzelfde is gebleven, zijn in Nederland de inschrijvingen juist toegenomen, zowel binnenlands als internationaal. Digitaal/hybride onderwijs zal in veel landen aanwezig blijven, ook na de pandemie. Een vaccinatieverplichting voor hoger onderwijs is niet mogelijk in het merendeel van de EU-landen.


Covid-19 beïnvloedt internationale inschrijvingen Europees hoger onderwijs

Toename inschrijvingen Nederland

De resultaten van de recentelijke EUA-enquête geven een beeld van de voortdurende impact van Covid-19 op het Europees hoger onderwijs in het jaar 2021-2022. De enquête focust naast onderwijsvoorziening ook op vaccinatie- en testbeleid, wat in een eerdere publicatie niet zo was. De resultaten dateren van 14 oktober, maar de situatie rondom Covid-19 verandert continu. Ondanks de Covid-19 pandemie is in Nederland het aantal binnenlandse en internationale inschrijvingen (voor een diploma of mobiliteit) toegenomen. In de meeste EU-lidstaten is het aantal internationale aanmeldingen juist gelijk gebleven of afgenomen. Het aantal binnenlandse inschrijvingen is wel voor bijna alle landen gelijk gebleven of toegenomen. In de meeste hogeronderwijssystemen heeft de pandemie geleid tot een vorm van online lesgeven. Ook post-Covid-19 zal online/hybride onderwijs gebruikt worden, mits er systeemsupport is. Daarnaast kunnen instellingen in de meeste deelnemende landen staf en studenten niet verplichten tot vaccineren, hoewel in Duitsland, Italië en Letland en sommige instellingen in Tsjechië wel gewerkt wordt met certificaten (vaccinatie-, herstel- of testbewijs).

Context

Met deze enquête sluit de EUA aan op andere onderzoeken over de impact van Covid-19. Eerder kon u al feedback geven over de toekomst van het Europese hoger onderwijs. Ook analyseert een expertgroep binnen de DG RTD de impact van Covid-19 op gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Met de komst van de Erasmus+ app is mobiliteit al verder gedigitaliseerd.