De commissie CULT van het Europees Parlement pleit voor een algehele versimpeling en meer efficiëntie van  Erasmus+. Door meer budgettaire flexibiliteit en structurele financiering kunnen de programma’s beter uitgevoerd worden, aldus de aanbevelingen van CULT naar de Begrotingscommissie van het Parlement. In de aanbevelingen schenkt de commissie ook aandacht aan de Europese onderwijsruimte, inclusie, vaardigheden en het New European Bauhaus.


CULT commissie pleit voor simplificatie en groter budget voor Erasmus+ in 2024

Erasmus+

Erasmus+ heeft meer budgettaire flexibiliteit en structurele financiering nodig. Aldus de cultuur en onderwijscommissie (CULT) van het Europees Parlement (EP) in hun aanbevelingen naar de Begrotingscommissie van het EP. Door meer gestructureerde financiering kunnen onderwijsinstellingen beter omgaan met nieuwe uitdagingen en kunnen zowel leraren als studenten beter profiteren van het Erasmus+ programma. Verder is een verhoging van het budget cruciaal voor de stabiliteit van initiatieven zoals de Europese Universiteiten, de Teacher Academies en de stimulering van Jean Monnet acties. CULT onderstreept daarnaast het belang van het Erasmus+ programma om Oekraïense leerkrachten en studenten te steunen. Ook vindt de commissie het belangrijk dat het Erasmus+ programma zich houdt aan het ‘do-no-significant-harm’ principe, dat stelt dat economische activiteiten niet ten koste moeten gaan van mensen en hun omgeving. Een ander aandachtspunt is stabiele financiering van de Europese onderwijsruimte (EEA) om zo duurzaam en stabiel te kunnen groeien en ontwikkelen. De verdere ontwikkeling van de EEA is nodig om gelijke kansen in het onderwijs te stimuleren.

Ook meer inclusie, vaardigheden en Green Deal

Naast het Erasmus+ programma noemt CULT aanbevelingen voor andere onderwerpen. Zo benadrukt zij dat er meer aandacht moet zijn voor inclusie en diversiteit. Er moet daarom meer financiering gaan naar dataverzameling om gender mainstreaming te versterken. Hiernaast moet er ook meer geld komen voor het New European Bauhaus en wijst CULT erop dat de programma's uit het huidig Europese Jaar van de Jeugd (2022) kunnen worden gecombineerd met het Europees Jaar van de Vaardigheden (2023). De versterking van digitale vaardigheden is hierin bijvoorbeeld een aandachtspunt.

Context

De commissie van Cultuur en Onderwijs in het Europees Parlement (CULT) houdt zich bezig met alle aspecten met betrekking tot cultuur en onderwijs binnen de EU. Zo is de commissie verantwoordelijk voor het Erasmus+ programma en houdt ze zich bezig met de Europese Onderwijsruimte. CULT schijft opinies met betrekking tot deze onderwerpen. Hiermee geeft de CULT commissie richting aan de positie van de budgetcommissie, die later dit jaar namens het EP met de Raad onderhandelt over de begroting voor aankomend jaar. Eerder stelde CULT al dat de inclusie binnen het Erasmus+ programma verbeterd moet worden. Nu wordt er ook meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden in het kader van het Europees Jaar van de Vaardigheden.

Mede geschreven door Lieve Dessing.