De Commissie wil weten wat u van haar voorstel voor de EU-talentenpool vindt. Deze talentpool moet talent naar de EU trekken en behouden. De Commissie wil met het online platform bestaande en toekomstige arbeids-en vaardigheidstekorten aanpakken. U kunt tot 31 januari 2024 feedback geven.


Deel nu uw mening over de EU-Talentenpool!

Meer talent naar de EU

De Commissie vraagt belanghebbenden om input betreffende haar voorstel voor een EU-talentenpool. Hiermee wil ze meer talent naar de EU trekken en behouden. De Commissie verwacht hiermee ook bestaande en toekomstige arbeids-en vaardigheidstekorten aanpakken. De talentenpool wordt een online platform waar werkgevers en arbeidsmigranten in de EU elkaar kunnen vinden. Met het platform zet de Commissie ook in op het gemakkelijker erkennen van kwalificaties en vaardigheden uit derde landen. Daarnaast focust de talentenpool op samenwerking in het kader van talentpartnerschap met derde landen. Zo wil de Commissie een positieve invloed op internationale mobiliteit en de ontwikkeling van vaardigheden uitoefenen. Zowel onderwijs, onderzoek en andere sectoren zullen van deze EU-talentenpool profiteren, aldus de Commissie. U kunt tot 31 januari input geven.

Context

Eerder dit jaar publiceerde de Commissie haar Vaardigheden- en Talent Mobiliteitspakket. Hiermee zet ze in op het vergroten van de mobiliteit van talent binnen en buiten de EU. Één van de instrumenten uit het mobiliteitspakket is de voorgestelde talentenpool. Het oplossen van de arbeids-en vaardigheidstekorten is een centraal thema in het Europees jaar van de Vaardigheden. In oktober 2022 is er met de EU-talentenpool een proefproject gestart met vluchtelingen uit Oekraïne. De initiatieven omtrent erkenning van niet-EU kwalificaties en de talentenpool zijn een uitwerking van het Skills and Talent-pakket dat de Commissie in 2022 presenteerde. Lidstaten zijn overigens niet verplicht zich bij de EU-talentenpool aan te melden.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.