Er is een akkoord over het Europees Jaar van de Vaardigheden. Dat maakt de Commissie bekend na overeenstemming tussen het Parlement en de Raad. Het Europees Jaar van de Vaardigheden duurt van 9 mei 2023 (Europadag) tot en met mei 2024. 


Parlement en Raad bereiken akkoord over Europees Jaar van de Vaardigheden

Europees Jaar van de Vaardigheden

De EU besteedt van 9 mei 2023 tot en met mei 2024 extra aandacht aan vaardighedenontwikkeling. Dat blijkt uit een persbericht van de Commissie naar aanleiding van het akkoord tussen het Parlement en de Raad over het Europees jaar van de Vaardigheden. De vier hoofddoelen van het Jaar zijn als volgt geformuleerd:

  • Investeren in opleiding en bijscholing, zodat mensen hun baan kunnen behouden of een nieuwe baan kunnen vinden.
  • Ervoor zorgen dat vaardigheden bij de behoeften van de werkgevers aansluiten door nauw met de sociale partners en bedrijven samen te werken.
  • De ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de arbeidsmarkt, met name voor de groene en de digitale transitie en het economisch herstel.
  • Mensen van buiten de EU aantrekken die over de nodige vaardigheden beschikken.

Door middel van activiteiten en initiatieven die worden ontwikkeld in samenwerking met tal van kennispartners wil de EU het vaardighedentekort in Europa adresseren. De Commissie publiceert een overzicht van enkele van de initiatieven, waaronder:

Context

Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen kondigde in haar State of the Union speech aan dat 2023 het Europese Jaar van de vaardigheden wordt. Op dit moment heeft meer dan drie kwart van de bedrijven in de EU moeite met het vinden van personeel dat over de benodigde vaardigheden beschikt. Bovendien blijkt uit statistieken van Eurostat dat slechts 37% van de volwassenen op regelmatige basis een training doet, terwijl het doel voor 2030 op 60% staat.