Het Europees kwaliteitskader voor stages is nuttig, maar vergt enkele aanpassingen. Dit blijkt uit een evaluatie. Er is met name meer aandacht nodig voor de toepassing en handhaving van het kader. Daarnaast moeten de 21 kwaliteitscriteria voor stages worden versterkt. In 2023 zal de Commissie een herziene versie van het kwaliteitskader presenteren.


Evaluatie laat zien dat kwaliteitscriteria voor stages versterkt moeten worden

Criteria behoeven aanpassingen

De Commissie heeft een evaluatie van het Europees kwaliteitskader voor stages gepubliceerd. Deze evaluatie, gebaseerd op een gedetailleerde enquête, wijst uit dat het toepassen, monitoren en handhaven van het kader meer aandacht behoeft. Bovendien moeten de 21 kwaliteitscriteria voor stages uit het kader worden vernieuwd. Eerlijke vergoedingen, sociale bescherming en recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals telewerk, verdienen meer aandacht. Ook willen verschillende stakeholders de reikwijdte van het kader vergroten door stages die deel uitmaken van het formele onderwijssysteem eronder te laten vallen. Tevens is er behoefte aan het verzamelen van vergelijkbare data in alle lidstaten over de prevalentie, kwaliteit en aard van stages, evenals de impact op de werkgelegenheid voor jongeren.

Context

De Raadsaanbeveling inzake het kwaliteitskader voor stages is bedoeld om jongeren vanuit het onderwijssysteem de arbeidsmarkt op te helpen. Aan de hand van de evaluatie zal de Commissie later dit jaar een herziene versie van het kwaliteitskader publiceren. Dit ligt in lijn met het Europees Vaardighedenjaar en volgt uit het werkprogramma voor 2023. In augustus 2021 vroeg de Commissie al om input voor de herziening van het kwaliteitskader, en begin 2022 vroeg ze nogmaals om feedback doormiddel van een enquête. De herziening van deze Raadsaanbeveling werd eerder al aangekondigd in het actieplan voor de Sociale Pijler.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.