Innovatie, zorg en de jeugd moeten op lange termijn profiteren van legale arbeidsmigratie naar de EU. Dat wordt duidelijk het Talent and Skills pakket waarmee de Commissie legale arbeidsmigratie naar de EU wil bevorderen. Via internationale partnerschappen kunnen arbeidskrachten opgeleid worden om in de Europese zorg of als ondernemer aan de slag te gaan. Hiervoor tuigt de Commissie bijvoorbeeld dit jaar nog een EU Talent Pool op die het voor arbeidsmigranten en werkgevers eenvoudiger moet maken om in contact te komen.


Europees migratiebeleid moet innovatie, zorg en jeugd ten goede komen

Niet-Europees talent gezocht

De EU ziet legale arbeidsmigratie van buiten de EU als serieuze optie om op de (middel-)lange termijn meer ondernemers aan te trekken en arbeidstekorten in de langdurige zorg te dichten. Dat staat in de Mededeling voor het Skills and Talent pakket van de Commissie. Om economische ontwikkeling en innovatie te stimuleren kan Europa talentvolle ondernemers van buiten de unie goed gebruiken. Daarom wil de Commissie in navolging van verschillende nationale ondersteuningsprogramma’s voor ondernemers ook een EU-variant daarvan opzetten. Hierbij moet men denken aan het ondersteunen van ondernemers bij hun toelating en het opzetten van hun onderneming. Ook kan legale migratie een van de oplossingen zijn om het gat op de arbeidsmarkt in de langdurige zorg te dichten. Volgens de Commissie zal er in 2030 vraag naar zeven miljoen arbeidskrachten in de Europese gezondheidssector zijn, die slechts deels door EU burgers opgevuld kunnen worden. Door middel van adequate opleiding te financieren kunnen arbeidskrachten uit derde landen die vacatures in de toekomst mogelijk opvullen. Daarnaast zal er in het nieuwe migratiebeleid op termijn speciale aandacht zijn voor jongeren door de introductie van speciale EU jeugdmobiliteitsregeling. Dit zou inhouden dat zij voor een beperkte periode mogen leven, reizen en werken in de Unie.

Nieuwe tools, partnerschappen en mobiliteit

Nog dit jaar worden voor het bevorderen van legale migratie twee instrumenten opgetuigd, te weten de Talentpartnerschappen en de EU Talent Pool. De Talentpartnerschappen zijn overeenkomsten tussen de EU en derde landen ter bevordering van arbeidsmobiliteit. Deze partnerschappen staan open voor alle vaardighedenniveaus en faciliteren ook trainingsmogelijkheden. Eind 2022 worden de eerste partnerschappen gelanceerd met Egypte, Tunesië en Marokko. Volgens de Commissie moeten deze leiden tot brain gain voor zowel de EU als deze landen en de risico's tot brain drain beperken. Ter ondersteuning wordt de EU Talent Pool een pan-Europees online platform waar arbeidsmigranten en werkgevers in de EU elkaar beter moeten kunnen vinden. In de zomer zal hiervoor een proef plaatsvinden bedoeld voor vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne.

Wetgevingswijzigingen

Tevens stelt de Commissie voor twee Richtlijnen te herzien om legale arbeidsmigratie te bevorderen. Door de herziening van de Single Permit Directive is het straks niet meer noodzakelijk dat visa gekoppeld worden aan één werkgever, wat de migrant meer bewegingsvrijheid geeft om van werkgever te veranderen. De herziening van de Long-Term Directive staat migranten toe verblijfsperioden in verschillende lidstaten te combineren, bijvoorbeeld vanuit het verblijf als student.

Context

Hoewel lidstaten zelf bepalen hoeveel legale migranten ze willen toelaten, ondersteunt de EU met praktische en operationele instrumenten. Kennismigratie staat hoog in het Europese vaandel en is een belangrijke pijler van het New Pact on Migration and Asylum, dat de Commissie in 2020 presenteerde. Eerder werd hiervoor al het Blue Card-initiatief gepresenteerd, dat zich vooral richtte op hoogopgeleide kennismigranten. Dit voorstel voor het Talent and Skills pakket volgt op basis van een evaluatie in 2019 waaruit bleek dat de EU meer kon doen inzake migratie en demografische uitdagingen en richt zich op arbeidsmigranten van alle vaardighedenniveau’s.