Subdossier: ECTS

Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is het Europese raamwerk voor studiepunten in het hoger onderwijs. Het doel van dit raamwerk is om de toekenning en berekening van studiepunten in Europa te standaardiseren. Hierdoor zou het voor studenten makkelijker moeten worden om in verschillende landen te studeren.


Ontwikkelingen in de laatste 3 maanden

De Benelux-landen en de Baltische staten hebben officieel hun Multilateraal verdrag voor wederzijdse automatische erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs gelanceerd. Studenten die een hoger onderwijs diploma (EQF-niveau 5, 6, 7 en 8) behalen in één van de landen uit de beide regio’s, kunnen rekenen op een automatische erkenning van hun diploma in de andere vijf landen. De twee regio’s geven met het verdrag een juridisch bindend vervolg aan hun intentieverklaring uit 2019 en vormen nu samen de enige regio in de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA) waartussen het niveau van diploma’s automatisch wordt erkend. Hiermee nemen ze het voortouw rond automatische erkenning van diploma’s binnen de Europese Onderwijsruimte (EEA).

Om een toekomstbestendige transformatie van het Europese hoger onderwijs te stimuleren heeft de Commissie een Europese Strategie voor hogeronderwijsinstellingen en een voorstel voor een Raadsaanbeveling gepresenteerd. Het pakket beoogt samenwerking tussen lidstaten en instellingen aan te jagen, wat moet resulteren in de verdere ontwikkeling van en meer verbinding tussen de Europese Onderwijsruimte (EEA)Europese Onderzoeksruimte (ERA) en Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA). Uiteindelijk is bijvoorbeeld het idee om een Europees diploma mogelijk te maken, uitgegeven op nationaal niveau, waarin leeruitkomsten staan die zijn opgedaan binnen verschillende Europese instellingen. 

Transnationale samenwerking tussen instellingen bestaat veelal uit het uitwisselen van studenten en staf voor kortere of langere periodes. Het verhogen van de toegang tot mobiliteit, evenals de simplificatie en vergroening daarvan, zijn onderliggende redenen voor het opschalen van de Europese Studentenkaart.

 

Opzet van ECTS

Het ECTS is geïntroduceerd in 1989 als onderdeel van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA) en hebben tot doel om erkenning van kwalificaties en studieperioden in het buitenland te vergemakkelijken. ECTS-studiepunten drukken een bepaalde werklast en de bijbehorende leeruitkomsten uit. Zo staan 60 studiepunten voor een voltijds academisch jaar. Hiermee draagt het ECTS bij aan een op de student-gerichte aanpak: het maakt het gemakkelijker om programma’s aan te passen aan de behoeften van de student door flexibiliteit, interdisciplinariteit en mobiliteit in het curricula mogelijk te maken.

 

Microcredentials & ECTS

De ondersteuning van vaardighedenontwikkeling gericht op de groene en digitale transitie is een belangrijk aandachtspunt. Voor de versterking van innovatieve vaardigheden moet er meer aandacht komen voor om- en bijscholing, ondernemerschapsonderwijs en werkleerervaringen binnen het Erasmus+-programma. Microcredentials kunnen bij de vormgeving van vaardighedenonderwijs een cruciale rol spelen. Microcredentials zijn in enige mate ingebed in het ECTS-systeem in de meeste landen die zijn aangesloten bij het Bolognaproces. Wat betreft de erkenning van microcredentials is er een gebrek aan specifiek beleid. Zo worden microcredentials die aangeboden worden door instellingen buiten het hoger onderwijs vaak niet erkend. 

 

 

Meer informatie

Website Europese Commissie: Europees studiepuntensysteem (ECTS)

Artikel Neth-ER: Commissie presenteert visie voor 2025 in mededeling Europese Onderwijsruimte
Artikel Neth-ER: Nieuwe ERA streeft naar versterken onderzoekssystemen en -carrières
Artikel Neth-ER: Rome Communiqué benadrukt inclusie, innovatie en verbinding in de Europese Hogeronderwijsruimte
Artikel Neth-ER: 272 miljoen voor nieuwe en bestaande Europese Universiteiten in 2022
Artikel Neth-ER: Digitalisering Erasmus+ zet voort met de vernieuwde Erasmus+ app
Artikel Neth-ER: Commissie gaat actie ondernemen om digitalisering in Europees onderwijs te versterken
Artikel Neth-ER: Doe mee aan Europese onderwijscoalitie voor klimaat
Artikel Neth-ER: Hoe wordt Erasmus+ groen?
Artikel Neth-ER: Werkprogramma’s en eerste open calls Digital Europe gepubliceerd
Artikel Neth-ER: Commissie wil een Europese aanpak voor microcredentials
Artikel Neth-ER: Widening, onderwijs en impact centraal in onderzoeksagenda Gabriel
Artikel Neth-ER: Commissie zet in op dichten van innovatiekloof: wat kunnen we verwachten?
Artikel Neth-ER: Nieuwe Europese coalitie voor hervorming beoordelingssystemen van onderzoek & onderzoekers
Artikel Neth-ER: Vrijheid van wetenschappelijk onderzoek moet centraal staan in de ERA
Artikel Neth-ER: 35e Erasmus+ jaar brengt trits vernieuwingen
Artikel Neth-ER: Openheid en wederkerigheid sleutelwoorden in internationale O&I-strategie
Artikel Neth-ER: Erasmus+ speelt steeds grotere rol in EU's geopolitieke gereedschapskist
Artikel Neth-ER: Commissie wil 300 miljard euro mobiliseren als reactie op ‘Chinese Nieuwe Zijderoute’
Artikel Neth-ER: Subsidies en actieplannen voor een inclusiever Erasmus+
Artikel Neth-ER: ‘Cautious optimism’ for the gender dimension in European Research, Development and Innovation
Artikel Neth-ER: EP: Dicht de genderkloof in STEM-sectoren
Artikel Neth-ER: Welke activiteiten moet de EU volgens u organiseren tijdens het Europees Jaar van de Jeugd?
Artikel Neth-ER: Europese Onderwijsruimte roept nog vragen op bij onderwijsministers 
Artikel Neth-ER: Lidstaten bespreken Europese Onderzoeksruimte: “nu uitvoeren”
Artikel Neth-ER: Onderwijsministers tekenen voor kansengelijkheid, Europese Universiteiten en bespreken toekomst hoger onderwijs
Artikel Neth-ER: Torenhoge ambities in hogeronderwijspakket voor toekomstbestendige instellingen

Geüpdatet op: 04-03-2022

 

lees meer