Subdossier: ECTS

Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is het Europese raamwerk voor studiepunten in het hoger onderwijs. Het doel van dit raamwerk is om de toekenning en berekening van studiepunten in Europa te standaardiseren. Hierdoor zou het voor studenten makkelijker moeten worden om in verschillende landen te studeren.

Opzet van ECTS

Het ECTS is geïntroduceerd in 1989 als onderdeel van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA) en hebben tot doel om erkenning van kwalificaties en studieperioden in het buitenland te vergemakkelijken. ECTS-studiepunten drukken een bepaalde werklast en de bijbehorende leeruitkomsten uit. Zo staan 60 studiepunten voor een voltijds academisch jaar. Hiermee draagt het ECTS bij aan een op de student-gerichte aanpak: het maakt het gemakkelijker om programma’s aan te passen aan de behoeften van de student door flexibiliteit, interdisciplinariteit en mobiliteit in het curricula mogelijk te maken.

Meer informatie 

Website Europese Commissie: Europees studiepuntensysteem (ECTS)

Geüpdatet op: 02/04/2020


lees meer