Dossier: Erasmus+ (2014-2020)

Het Europese onderwijsprogramma Erasmus+: The EU Programme for Education, Training, Youth and Sport geeft subsidies voor activiteiten op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Studentenmobiliteit maakt hier een belangrijk deel van uit, maar het Erasmus+-programma ondersteunt ook verregaande samenwerking tussen onderwijsinstellingen en stimuleert beleidsdialoog en -ontwikkeling. Het programma loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020.


Doelstellingen van Erasmus+

Erasmus+ heeft als doel mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te laten blijven ontwikkelen. Erasmus+ is Europees mobiliteits- en uitwisselingsprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Ten opzichte van haar voorganger, het Leven Lang Leren Programma, heeft Erasmus+ een hernieuwde focus op vaardigheden voor werkgelegenheid en biedt het nieuwe kansen voor de modernisering van lesgeven en leren. Om de doelen van het nieuwe programma te bereiken is €14,7 miljard euro uitgetrokken voor de periode 2014-2020.

Actielijnen

Erasmus+ is onderverdeeld in drie actielijnen. De drie actielijnen zijn:

  • Mobiliteit om individuen de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren, waaronder personeels- en studentenmobiliteit voor ho, mbo en po en vo.
  • Strategische partnerschappen voor het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve methodes in het onderwijs en jongerenwerk, waaronder Knowledge Alliances voor het hoger onderwijs en Sector Skills Alliances voor het mbo.
  • Beleidsontwikkeling om te kunnen anticiperen op innovatieve beleidsmaatregelen voor het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen. Hieronder vallen o.a. de Open Methode van Coördinatie (OMC) en de implementatie van EU-instrumenten zoals het European Qualification Framework (EQF).

Meer informatie

Website Commissie: Erasmus+
Website Nationaal Agentschap: Nationaal Agentschap Erasmus+
Verordening Erasmus+: Regulation establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport
Publicatie Commissie: Programmagids Erasmus+

Geüpdatet op: 17/03/2020

lees meer