De Erasmus Mundus consortia herstellen zich goed van de coronapandemie. Dat blijkt uit een factsheet van het Europees Agentschap voor onderwijs en cultuur. De info geeft een beeld van het Eramus Masterprogramma tijdens COVID-19, van de impact die de coronamaatregelen hadden op de studieprogramma’s en de gevolgen voor studenten.


Erasmus Mundus toont hoopvol herstel van Covid-19-pandemie

Studieprogramma’s herstellen naar pre-pandemie niveau  

De Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD)-programma’s herstellen zich langzaam maar zeker van de coronapandemie. Dat blijkt uit een factsheet van het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA). Middels de sheet wil men de impact van de genomen maatregelen gedurende academiejaren 2020-2021 tot 2021-2022 bij de EMJMDs inzichtelijk maken. Het agentschap toont dat  bijna alle masterprogramma’s weer zonder vertragingen en mét fysieke activiteiten van start zijn gegaan in 2021. Herstel tot het niveau van voor de pandemie (in 2020) is daarmee bijna voltooid, aldus het agentschap.

Impact op de studenten

Ook de studenten van de masterprogramma’s ondervinden steeds minder last van de pandemie. Waar in 2020-2021 35% van de studenten last had van uitval door corona liep dit in het jaar daarop terug tot ‘slechts’ 17%. Bovendien kon in 2021 slechts 5% niet ter plaatse aan hun studie beginnen, tegenover 15% het jaar daarvoor. Tevens zegt het agentschap dat de projectconsortia van de EMJM ondanks de pandemie veel van hun gestelde doelen hebben gehaald en daarmee hun weerbaarheid bewijzen.

Context

Uit een enquête van de European University Association bleek onlangs nog dat het aantal internationale studenten in de meeste EU-landen is afgenomen of hetzelfde is gebleven als gevolg van Covid-19. Erasmus Mundus is als het ware het masterprogramma binnen Erasmus+. Het initiatief bestaat sinds 2004 en is een samenwerking van meerdere hogeronderwijsinstellingen. De Erasmus Mundus-actie is bedoeld om aantrekkelijkheid en uitmuntendheid van het Europese hoger onderwijs in de wereld te versterken en talent aan te trekken naar Europa. Studenten volgen een gezamenlijke masteropleiding aan verschillende hoger onderwijsinstellingen en verdienen hiermee een joint degree. Afgelopen september concludeerde de Commissie dat het linken van de MSCA met Mundusprogramma’s een interessante optie voor de toekomst is.