De Commissie vraagt uw advies over de roadmap voor de Europese aanpak van microcredentials. Microcredentials verruimen de leermogelijkheden voor een leven lang leren en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De Europese Onderwijsruimte schetst de plannen voor een Europese benadering rondom microcredentials voor 2021. Reageren kan tot en met 19 maart. 


Geef nu uw input over de Europese aanpak van microcredentials!

Het verbeteren van kennis en vaardigheden 

De Commissie vraagt uw input over de roadmap voor de Europese benadering rondom microcredentials. De microcredentials zijn onderdeel van plannen voor de vernieuwde Europese Onderwijsruimte voor 2021. Het initiatief ambieert: 

Advies geven over het proces kan tot en met 19 maart. In het tweede kwartaal van 2021 volgt een publieke consultatie, waarbij men inhoudelijk kan reageren op de ambities van de Commissie.  

Context 

Microcredentials zijn mini-kwalificaties die vaardigheden, kennis en ervaring in een bepaald vakgebied aantonen. Een nieuw initiatief rondom microcredentials werd in juli 2020 opgenomen in de vernieuwde European Skills Agenda om de vaardighedenkloof te dichten en de groene en digitale transitie in te zetten. Hiermee wil de Skills Agenda inspelen op de snel veranderende arbeidsmarkt. De vernieuwde Europese Onderwijsruimte besteedde in september 2020 eveneens aandacht aan microcredentials om het leven lang leren voor iedereen te promoten. Een Mededeling van de Commissie voor een Europese aanpak voor microcredentials wordt in het vierde kwartaal van 2021 verwacht.