Iliana Ivanova mag er vrijwel zeker vanuit gaan dat zij binnenkort het stokje overneemt als de nieuwe Bulgaarse commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd nadat zij de hoorzitting in het Parlement heeft overleefd. Tijdens haar overhoring onderschreef Ivanova dat ze de Europese Onderwijsruimte en Erasmus+ goed wil verderzetten, digitaal onderwijs wil uitbreiden, het budget voor Horizon Europe zal beschermen, Horizon wil versimpelen en dat widening een belangrijk onderwerp voor haar zal zijn. Neth-ER vat Ivanova's belangrijkste beloftes samen.


Kandidaat-kenniscommissaris Iliana Ivanova doorstaat hoorzitting in Parlement

Kandidaat-commissaris ondervraagd door Parlement

Leden van de Commissies voor Onderzoek, Industrie en Energie  (ITRE) en Cultuur en Onderwijs (CULT) ondervroegen onlangs kandidaat-commissaris voor kennis Iliana Ivanova. Ivanova werd over het algemeen goed ontvangen door de aanwezige Parlementsleden. Nu de conferentie van voorzitters van het Parlement, op het advies van ITRE en CULT, haar goedkeurden wacht Ivanova enkel nog een stemming tijdens de plenaire zitting. Ivanova vervangt de vertrokken Mariya Gabriel als Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. Met name door haar ervaring binnen de Europese Rekenkamer vertrouwen velen erop dat het Europese onderzoek-en innovatiebudget in goede handen terechtkomt.

Onderwijs: verderzetten huidige agenda

Op de vragen van de CULT commissie over de toekomst van het Europees onderwijsbeleid antwoordde Ivanova dat ze haar best zal doen om de lidstaten aan te sturen om samen te werken, gezien de gelimiteerde bevoegdheden van de EU. Een van haar prioriteiten zal het voortzetten van de Europese Onderwijsruimte zijn, waarbij ze wil focussen op aandachtspunten zoals verslechterende basisvaardigheden en problemen binnen het lerarenberoep. Voor Erasmus+ wil ze lessen trekken uit de aankomende evaluaties om deze toe te passen op de toekomst van het programma. Daarnaast wil ze ook verder werken aan de Europese Universiteiten-netwerken en zal ze zowel de wederzijdse erkenning van diploma’s als de ontwikkeling van een Joint European Degree aanmoedigen. Ook beloofde Ivanova om EU-initiatieven vooruit te helpen die gefocust zijn op het boosten van benodigde vaardigheden voor de groene en digitale transities, zoals het Digital Education Action Plan.

Onderzoek & Innovatie: bescherming budget en versimpeling Horizon Europe

Voorafgaand aan de hoorzitting, beantwoordde Ivanova al schriftelijk een aantal vragen van het Parlement. Hierin stelt de kandidate dat ze de EU’s positie als wereldleider in de wetenschap, onderzoek en innovatie wil beschermen door het huidige budget voor onderzoek & innovatie (O&I) zo nuttig mogelijk te gebruiken. Tijdens de hoorzitting erkende ze dat de EU achterloopt als het aankomt op investeren in onderzoek en innovatie. Ze zegt te willen zorgen voor een succesvolle implementatie van Horizon Europe en het budget hiervoor te beschermen. Ook wil Ivanova Horizon Europe versimpelen door bijvoorbeeld meer gebruik van lump sum funding te maken. Daarnaast haalde Ivanova aan dat er meer internationale onderzoekssamenwerking nodig is en dat daarvoor sterkere banden met eensgezinde landen essentieel zijn.

Widening hoog op de agenda

Gevraagd naar Ivanova’s plannen voor het Widening onderdeel, gaf ze aan dat dit een belangrijk speerpunt voor haar is. Ze suggereerde dat de huidige maatregelen verbreed kunnen worden via bijvoorbeeld de Hop-on Facility. Overigens merkte Ivanova op dat Widening landen, door gestructureerd meer te investeren in onderzoek en innovatie, zelf ook meer hun best kunnen doen om van widening een succes te maken.

Context

Voor het aanstellen van nieuwe Europese commissarissen is goedkeuring van het Parlement noodzakelijk. Dit gebeurt via een hoorzitting met de kandidaat binnen een of meerdere Parlementscommissies, waarna het hele Parlement op basis van het advies van de commissies stemt gedurende de volgende plenaire zitting. In het geval van Ivanova vindt deze stemming volgende week (11-14 september) plaats. De goedkering door het Parlement is zeker geen formaliteit, zo keurde het huidige Parlement bij het aanstellen van de huidige Commissie drie kandidaat-commissarissen af. Nu het mandaat van de huidige Commissie tot zijn einde loopt, zijn meerdere commissarissen al onderweg naar hun volgende stap. Zo heeft ook Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, de Commissie verlaten en zal ook Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor digitalisering, mogelijk haar post verlaten.