Nederland doet het goed qua activering en ontwikkeling van vaardigheden. Dit blijkt uit de European Skills Index van CEDEFOP. Wel scoort Nederland flink lager dan het Europese gemiddelde op het afstemmen van vaardigheden.  


Nederland moet haar vaardighedennood beter afstemmen met het werkveld

Geactiveerd en ontwikkeld, maar niet goed afgestemd 

Nederland doet het goed qua vaardigheidsactivering en ontwikkeling. Dit blijkt uit CEDEFOP’s jaarlijkse European Skills Index (ESI) voor 2024. De ESI meet de prestaties van de vaardighedensystemen in de EU en bestaat uit drie pijlers: ontwikkeling, activatie en afstemming van vaardigheden. Met een puntensysteem wordt gemeten hoe een land presteert in vergelijking met de meest wenselijke situatie. Met een elfde plaats van de 31 landen scoort Nederland bovengemiddeld. Vooral op de eerste en tweede pijlers behaalt Nederland dus hoge scores. Met vaardigheidsactivering wordt gemeten hoeveel procent van de afgestudeerden aan het werk gaat in het werkveld. Ook qua werkloosheid doet Nederland het erg goed. Jongeren tussen de 20 en 24 jaar behaalt Nederland de maximale score op lage werkloosheid. Op het gebied van afstemming van vaardigheden op het werkveld scoort Nederland relatief erg slecht. Ook zijn er in Nederland relatief veel mensen die langer dan 12 maanden werkloos zijn. Nederland heeft vergeleken met andere landen veel mensen die werk doen waarvoor ze overgekwalificeerd zijn. 

Context 

De European Skills Index (ESI) is een jaarlijkse publicatie van CEDEFOP, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. In deze index worden Europese landen getoetst op ontwikkeling, activatie en afstemming van vaardigheden. 2023 is door de Europese Commissie benoemd tot het Europese jaar van de vaardigheden. Dit thema-jaar zal in mei 2024 aflopen. Binnen het Europees Jaar van de Vaardigheden zijn bij- en omscholingsactiviteiten een topprioriteit voor de EU. 

 

Mede geschreven door Martin Pomper