09 maart 2023

Onderwijsministers vestigen aandacht op groene vaardigheden en bespreken Europese Onderwijsruimte

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Op de formele Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS-raad) hebben de Europese Onderwijsministers Raadsconclusies goedgekeurd over vaardigheden en competenties voor de groene transitie. Ook spraken zij in een debat over de voortgang van de Europese Onderwijsruimte. Het nijpende lerarentekort en het gebrek aan aandacht voor het beroepsonderwijs binnen de Europese Onderwijsruimte stonden centraal in de discussies.


Onderwijsministers vestigen aandacht op groene vaardigheden en bespreken Europese Onderwijsruimte

Raadsaanbeveling groene vaardigheden

Op de formele Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS-raad) hebben de Europese Onderwijsministers Raadsconclusies goedgekeurd over vaardigheden en competenties voor de groene transitie. Dat laat de Raad weten in een persbericht. De Raad verzoekt de lidstaten om met aanbieders van onderwijs en opleidingen, onderzoeks­organisaties, werkgevers, sociale partners en andere belanghebbenden de omscholings- en bijscholings­behoeften voor de groene transitie in kaart te brengen. 

Ministers bespreken voortgang EEA

De onderwijsministers gingen ook met elkaar in debat over de voortgang van de implementatie van de EEA richting 2025. Aanleiding was de voortgangsrapportage die de Commissie in 2022 publiceerde. Een onderwerp dat uitgebreid aan bod kwam, is het lerarentekort waar meerdere EU-lidstaten mee kampen. De Raad besprak de toegevoegde waarde van Europese samenwerking en acties op EU-niveau om leraren aan te trekken, om- en bij te scholen. Ministers zijn bezorgd gezien lerarentekorten een serieus risico vormen voor de kwaliteit van en gelijke kansen in het onderwijs. Daarnaast ging het over de strategische prioriteiten van de Europese Onderwijsruimte, waar de Commissie en de Raad een uiteenlopende mening over hebben. Nederland en andere lidstaten gaven aan dat er relatief veel aandacht is voor het hoger onderwijs en de geopolitieke dimensie van het onderwijs vanuit de Commissie, terwijl beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs er bekaaid af komen. De Raad komt in mei 2023 terug op dit onderwerp, in het kader van de geplande conclusies over de Europese Onderwijsruimte (EEA).

Context

De OJCS-Raad bestaat uit ministers van onderwijs, jeugdbeleid en cultuur. Op het terrein van onderwijs zetelen namens Nederland ministers Robbert Dijkgraaf of Dennis Wiersma in de Raad. Ditmaal was Dijkgraaf aanwezig. De ministers komen zo'n 3 keer per jaar samen om te debatteren of Raadsconclusies- en Raadsaanbevelingen te bekrachtigen. Tijdens de vorige bijeenkomst van de onderwijsministers stonden digitaal onderwijs, digitaal welzijn en voortijdig schoolverlaten op de agenda