Hoewel tijdens de pandemie het aantal aangeboden leerwerkplekken tijdelijk sterk daalde is de deelname aan stageregelingen door bedrijven stabiel gebleven in Europa. Dat concludeert Cedefop in een nieuw rapport. In de studie onderzocht zij  factoren die bijdragen aan een gemakkelijkere aanpassing, veerkracht en herstel van werkplekleren bij bedrijven tijdens en na een crisis.


Pandemie leidde niet tot een permanente afname van  leerwerkplekken bij bedrijven

Geen permanente afname leerwerkplekken

De pandemie leidde niet tot een permanente afname van leerwerkplekken bij bedrijven in Europa. Dat concludeert Cedefop in de studie Built to last: apprenticeship vision, purpose, and resilience in times of crisis: short papers from the Cedefop community of apprenticeship experts. De meeste landen kregen weliswaar te maken met een tijdelijke afname van het aantal aangeboden leerwerkplekken bij bedrijven, maar dankzij overheidsinterventies en al bestaande voorwaarden in stageregelingen bleef de schade in de meeste landen beperkt.  

Een robuust systeem voor werkplekleren helpt 

Uit de studie blijkt dat lidstaten bepaalde voorwaarden kunnen scheppen die aanpassing tijdens en herstel na een crisis vergemakkelijken. Goed georganiseerde stageregelingen tijdens normale tijden garanderen veerkracht tijdens een crisis. Sleutelvoorwaarden daarin zijn bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden die bedrijven structureel betrekken bij het opzetten van leerwerkplekstelsels en mechanismes om stagetekorten op nationaal en regionaal niveau te managen. Ook financiële en niet-financiële prikkels zijn van groot belang: duidelijke en simpele procedures en technische ondersteuning voor bedrijven enerzijds en financiële prikkels voor vooral micro- en kleine bedrijven die ad hoc ingezet kunnen worden anderzijds.

Context

Cedefop is het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. Zij ondersteunt het beleid op het gebied van beroepsopleidingen en arbeidsmarktontwikkelingen. Afgelopen decennium besteedde Cedefop veel aandacht aan leerwerkplekken in het mbo en hbo (apprenticeships in het Engels). Leerwerkplekken zijn arbeidsplaatsen die door werkgevers ter beschikking worden gesteld voor studenten / werknemers die naast het uitvoeren van werkzaamheden ook leren. Bedrijven die in Nederland leerwerkplekken willen aanbieden moeten geregistreerd zijn als erkend leerbedrijf. Al in 2014 concludeerde Cedefop dat werkplekleren verbeterd moest worden vanwege imagoproblemen daaromtrent in meerdere landen. Om de combinatie van werken en leren te ondersteunen, stelde de Europese Commissie een kwaliteitskader voor leerwerkplekken op, waarvan de implementatie goed verloopt.