Het Europees Parlement wil het budget voor het volgende Erasmus+ verdrievoudigen. Dat staat in het implementatierapport waar het Parlement mee instemt. Ook vraagt het Parlement de Commissie om het programma te versimpelen en inclusiever te maken en de synergiën met andere programma’s te versterken. Verder is het Parlement enthousiast over de vlaggenschipinitiatieven Centres of Vocational Excellence en Europese Universiteiten en roept het de Commissie op om deze door te zetten.


 Parlement: verdrievoudig het budget van Erasmus+ (2028-2034)

Verdrievoudiging budget en vlaggenschipinitiatieven

Het Europees Parlement wil dat het budget voor het volgende Erasmus+ programma verdrievoudigt ten opzichte van het huidige programmabudget (26,2 miljard euro). Dat staat in het aangenomen rapport over de implementatie van het huidige programma (2021-2027). Ook vraagt het Parlement om geleidelijke en voorspelbare verhogingen van de begroting. Tevens moet het budget in het eerste jaar van het nieuwe Erasmus+ programma (2028) hoger zijn dan in het laatste jaar van het huidige programma (2027). Men is tevreden over de Centres of Vocational Excellence (CoVE) en Europese Universiteiten als vlaggenschipinitiatieven die daarom doorgezet moeten worden. Om een duurzame voortzetting van de CoVE’s te garanderen is er wel meer budget en een duidelijkere visie nodig, aldus het Parlement.

Simplificatie en IT-problemen

Het Parlement wil ook dat de Commissie de administratieve lasten in Erasmus+ versimpelt. De toegenomen administratie vormt nu een barrière voor deelname en de uitvoerbaarheid van het programma. Dit komt de inclusiviteit van het programma, een van haar hoofddoelen, niet ten goede, aldus het rapport. Tevens adresseert het Parlement in dit kader de aanhoudende IT-problemen van het programma: deze zijn onacceptabel. De toegankelijkheid van Erasmus+ wordt hierdoor ernstig gehinderd en de werkdruk voor mensen die het programma uitvoeren is onnodig hoog. Ook dwarsbomen IT-problemen de toegang tot data die nodig is voor de tussentijdse evaluatie, aldus het rapport.

Synergiën en inclusie

Het Parlement vraagt de Commissie om synergiën tussen Erasmus+ en andere EU-programma’s, zoals Horizon Europe, verder te verkennen. Het rapport stelt dat synergiën tussen de Europese Onderwijsruimte, de Digital Education Action Plan en de Skills Agenda moeten worden versterkt om gedegen digitaal onderwijsbeleid te maken. Ten slotte benadrukt het Parlement dat er al veel gebeurt op het terrein van inclusie, maar dat er nog ruimte voor verbetering zit. Het creëren van strategieën voor inclusie en diversiteit door nationale agentschappen gaat vooralsnog moeizaam. Ook komen studenten uit het beroepsonderwijs nog steeds minder goed mee in het programma.   

Context

Het rapport kijkt naar de implementatie van het huidige Erasmus+ programma (2021-2027) ter verbetering van het huidige en volgende onderwijsprogramma. De Commissie evalueert momenteel het huidige en vorige Erasmus+ programma. In september opende ze hiervoor een publieke consultatie, die sloot op 8 december 2023. De resultaten van de tussentijdse evaluatie worden eind 2024 verwacht. Neth-ER heeft haar visie op het volgende kaderprogramma uiteengezet in haar position paper Erasmus+: Education quality at heart.

Mede geschreven door Bas Morshuis.