Chinese universiteiten rukken steeds sneller op in de QS ranking. Mede hierdoor dalen voor het eerst in dertien jaar alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Er staan twee Nederlandse hogeronderwijsinstellingen in de top 100 en zeven Nederlandse instellingen in de top 200. De meeste instellingen hoog op de lijst komen uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, naast China.


QS Ranking: Chinese instellingen rukken op

Daling Nederlandse universiteiten, opkomst China

De Nederlandse hogeronderwijsinstellingen verliezen terrein in de nieuwste versie van de QS World University Rankings (QS). Voor het eerst in dertien jaar zijn alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen gezakt op de ranglijst. Zeven Nederlandse instellingen staan in de mondiale top 200. Dat heeft deels te maken met de snelle opkomst van met name Chinese instellingen. Tezamen met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is China met zes instellingen in de top 100 op dit moment het meest vertegenwoordigd op de ranglijst van 2023. Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) neemt voor het twaalfde jaar op rij op de eerste plaats in beslag.

Nederlandse verrichtingen

De Universiteit van Amsterdam (plek 58) en de TU Delft (plek 61) voeren de ranglijst aan voor Nederland. Verder maken de Universiteit Utrecht (plek 112), Wageningen University & Research (plek 124), Universiteit Leiden (plek 131), TU Eindhoven (plek 138) en Universiteit Groningen (plek 145) de lijst binnen de top 200 compleet. Dit jaar keek de QS ranking voor het eerst naar het internationaal onderzoeksnetwerk en de werkgelegenheidsresultaten van hogeronderwijsinstellingen. Deze nieuwe indicatoren hadden echter nog geen invloed op de totaalscore. Het Nederlands hoger onderwijs scoort over het algemeen zeer hoog als het gaat over verwevenheid met onderzoeksnetwerken op mondiaal niveau.

Context

Voorgaande jaren scoorden de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen beterop de Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS). Zo hadden vorig jaar zeven van de twaalf instellingen hun positie op de ranglijst verbeterd ten opzichte van 2020. De World University ranking van QS is één van de bekendste ranglijsten van hogeronderwijsinstellingen ter wereld en geeft ruim 1400 instellingen weer. De laatste jaren zijn er steeds meer kritische geluiden te horen over het ranken van hogeronderwijsinstellingen. Menig criticaster stelt dat rankings voornamelijk de prioriteiten van de makers van deze ranglijsten weerspiegelen en zij zich slechts op een beperkte reeks indicatoren focussen, waarvan er weinig internationaal vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn. Bovendien kunnen deze ranglijsten de hogeronderwijsinstellingen en bijbehorende studenten misleiden, omdat er weinig aandacht is voor de ingewikkelde combinatie van de onderliggende indicatoren. Naast de meer traditionele rankings bestaat er ook een Europese ranglijst genaamd U-Multirank. U-Multirank wordt gefinancierd vanuit het Erasmus+ programma en biedt een alternatieve wijze van ranken van hogeronderwijsinstellingen.  

 

Mede geschreven door Roderik van Meurs