Ruim 3,5 miljoen werknemers namen in 2022 en 2023 deel aan bij- of omscholingstrainingen in het kader van het Pact for Skills. Dit deelt de Commissie in een eerste publicatie van de resultaten van de jaarlijkse enquête over het Pact. Volgens de Commissie vormt dit aantal een cruciale mijlpaal in het streven naar een competitieve en veerkrachtige Europese arbeidsmarkt.  


Tevreden leden van het Pact for Skills: eerste enquêteresultaten gedeeld

Positieve impact van het Pact for Skills  

Ruim 3,5 miljoen werknemers namen deel aan bij- of omscholingstrainingen in het kader van het Pact for Skills. Dit stelt de Commissie in een publicatie over de eerste resultaten van de jaarlijkse enquête over het Pact. Naast de miljoenen individuen die een training hebben bijgewoond, zijn er 48.000 trainingsprogramma's (door)ontwikkeld en wordt de werking van het Pact positief ontvangen door de leden, waaronder bedrijven en onderzoeksorganisaties. Ruim 81% van de leden gaf aan tevreden te zijn met de ondersteuning die het Pact biedt op het gebied van samenwerking en vaardighedenontwikkeling. Andere resultaten zijn onder meer verbeteringen in het monitoren van en anticiperen op vaardigheden in verschillende sectoren, een toename van de kwaliteit van scholingsactiviteiten en een grotere inclusie in deze activiteiten. De resultaten laten zien hoe de twintig partnerschappen van het Pact for Skills hebben bijgedragen aan de versterking van vaardigheden in de aangemerkte strategische sectoren, zoals de digitale sector, hernieuwbare energie en maritieme technologie, aldus de Commissie. Het volledige rapport van de enquête zal medio april 2024 gepubliceerd worden.   

Context 

In november 2020 werd het Pact for Skills gelanceerd als een vlaggenschipinitiatief binnen de European Skills Agenda. Het doel van dit Pact is het faciliteren van partnerschappen gericht op vaardigheden, waarbij de nadruk op twee punten ligt: het afstemmen van de vaardighedentransitie op de behoeften van de arbeidsmarkt en op de groene en digitale doelstellingen van de Commissie. Partners, zoals bedrijven en onderzoeksorganisaties, die zich aansluiten bij het Pact committeren zich aan de beginselen van Leven Lang Ontwikkelen en ondernemen acties met betrekking tot bij- en omscholing. Dit alles sluit aan bij het Europees Jaar van de Vaardigheden

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.