Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) moet zich opener opstellen en een bemiddelende rol in het Europese onderwijs- en onderzoekslandschap aannemen. Dat blijkt uit een consultatie onder deelnemers aan de EIT. Ze vragen onder meer om betere samenwerking met het hoger onderwijs, minder innovatieve regio’s en lokale organisaties.


“EIT, wees niet zo gesloten”

Stimuleren van innovatie in het hoger onderwijs

Belanghebbenden zien graag een bemiddelende rol voor het European Institute of Innovation and Technology (EIT) in het Europese onderwijs-, onderzoeks- en innovatielandschap. Dat blijkt uit het rapport Making Innovation Happen for a Strong and Resilient Europe. Het EIT vroeg deelnemers een jaar lang om hun ideeën voor de komende zeven jaar in het Stakeholder Forum 2020. Met de uitkomsten wil zij haar acties onder de Strategische Innovatie Agenda verder vormgeven. Eén van de aandachtspunten is innovatie in het hoger onderwijs. Volgens de respondenten worstelt het Europees hoger onderwijs om innovatie een plaats te geven. Het EIT belichaamt de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie, en kan daarom als voorbeeld dienen. Deze positie zou het best vervuld worden door middel van projectonderwijs over maatschappelijke uitdagingen. Maar het is niet enkel éénrichtingsverkeer. Zo kan het EIT haar onderwijsactiviteiten beter afstemmen op het hoger onderwijs met Europese instrumenten als het ECTS-systeem, Erasmus+, de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) en het Europese Universiteiteninitiatief.

Synergieën op Europees en lokaal niveau

Naast integratie op het gebied van hoger onderwijs, vragen belanghebbenden om nauwere samenwerking met andere Europese programma’s en EU-lidstaten. Allereerst willen zij meer samenwerking met de European Innovation Council (EIC) en afstemming op de structuurfondsen en de Green Deal. Er is ook aandacht voor het creëren van synergieën met widening landen binnen het EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS), dat zich richt op het ondersteunen van innovatie in minder innovatieve regio’s. Welke regio’s dat zijn, wordt bepaald aan de hand van het European Innovation Scoreboard. Bovendien is er behoefte aan open en transparante communicatie binnen lokale innovatiesystemen. De thematische Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) zouden een belangrijke rol kunnen spelen in het delen van informatie met lokale autoriteiten, hogeronderwijsinstellingen, bedrijven en ngo’s.

Context

Het Stakeholder Forum 2020 vroeg belanghebbenden, zoals universiteiten en bedrijven, in drie consultaties en evenementen om hun input voor de komende zeven jaar. Het EIT presenteerde in de Strategische Innovatieve Agenda specifieke doelen om innovatie in het hoger onderwijs te stimuleren, regionale innovatiekloven te dichten en de impact van de KIC’s te vergroten. Daarnaast wil het EIT twee nieuwe KIC’s op het vlak van cultuur en water oprichten. Het EIT moet ook bijdragen aan de prioriteiten in het eerste strategisch plan van Horizon Europe, waaronder een digitale, klimaatneutrale en circulaire economie.