27 februari 2024

‘’Europese krachten en kennis bundelen in een turbulente, multipolaire wereld’’, Marcel Levi (NWO)

Raúl Kalb

Raúl Kalb

Communications & Events Manager

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Op het constant veranderende, wereldtoneel is het belangrijk dat Europa zich opstelt als een waardige geopolitieke speler. Europese samenwerking is van groot belang voor het uitwisselen van kennis, het aanpakken van binnenlandse uitdagingen, en het oplossen van grensoverschrijdende problemen, stelt Marcel Levi, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).


‘’Europese krachten en kennis bundelen in een turbulente, multipolaire wereld’’, Marcel Levi (NWO)

Op 6 juni zijn er Europese verkiezingen. Waarom is Europese samenwerking van belang voor het kennisveld?   

‘’De strategische autonomie van Europa wordt in de huidige geopolitieke verhoudingen steeds belangrijker. Als we in Europa onze krachten en kennis bundelen staan we sterker in een turbulente, multipolaire wereld. Nederlandse wetenschappers werken binnen Europa samen met hun internationale collega’s aan grensoverstijgende maatschappelijke uitdagingen. Verder kunnen we van elkaar leren op beleidsterreinen als open science, kennisveiligheid en erkennen & waarderen.’’

Op welk resultaat van de afgelopen jaren mag de EU wat u betreft het trotste zijn?   

‘’Het toegenomen besef dat de EU een geopolitieke rol speelt in een multipolaire wereld. Ook is de reactie van de EU op de Coronapandemie een mooi voorbeeld van crisismanagement in internationale context. Op het gebied van wetenschap zijn bijvoorbeeld de ERC en Europese afstemming rondom onderzoeksinfrastructuur van grote meerwaarde.’’

Waarmee zouden Parlement en Commissie de komende vijf jaar nu echt het verschil maken voor kennisinstellingen?

‘’Het Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie creëert gezamenlijke Europese onderzoeksagenda’s en vormt een belangrijke bron van onderzoeksfinanciering voor de Nederlandse wetenschap. Het Europees Parlement en de Europese Commissie kunnen een ambitieus en toekomstgericht budget vaststellen voor onderzoek en innovatie én daar dan ook vijf jaar niet meer aan sleutelen.’’

Hoe kunnen we Nederlands en Europees beleid beter aan elkaar koppelen, indachtig de recente adviezen van de Onderwijsraad en AWTI?

‘’Met het Nederlandse kennisveld een krachtig signaal afgeven wat onze wensen zijn voor het nieuwe Europese Kaderprogramma (KP10). Horizon Europe lijkt zich steeds meer te focussen op innovatie en snelle (economische) impact. Zorg dat er voldoende ruimte is voor fundamenteel onderzoek. Fundamenteel onderzoek is essentieel omdat dit de pijplijn vormt voor nieuwe ideeën en concepten die later hun weg vinden in toepassingen. Zorg ervoor dat de gehele breedte van de kennisketen wordt gefinancierd en voor een adequate balans in het financieren van ongebonden en thematisch onderzoek. Stel inter- en transdisciplinariteit centraal bij het aanpakken van transities, met aandacht voor de rol die de sociale- en geesteswetenschappen spelen.’’

Welke bijdragen heeft uw eigen sector te bieden aan Europa?

‘’Nederlandse onderzoekers zijn kampioen samenwerken, ook internationaal. Uit alle cijfers blijkt hoe goed Nederlandse kennisinstellingen ‘scoren’ in de verschillende onderdelen van het Europees Kaderprogramma. Een ambitieus Europees onderzoeksprogramma is daarmee goed voor het duurzaam verdienvermogen en brede welvaart van Nederland.’’

Context

In aanloop naar de Europese Verkiezingen (6 – 9 juni) publiceert Neth-ER wekelijks een schriftelijk interview met vertegenwoordigers, bestuursleden en andere sleutelspelers binnen het Nederlandse kennisveld over Europese kwesties en thema’s. Vorige week sprak Neth-ER met Lotte Jansen van ISO over Europese programma’s en initiatieven vanuit het studentenperspectief.