De Commissie heeft het werkprogramma voor 2022 van EU4Health aangenomen, waarmee zij wil werken aan het bouwen van sterkere, veerkrachtige gezondheidsstelsels op weg naar een Europese Gezondheidsunie. Met een budget van meer dan 835 miljoen euro biedt het werkprogramma investeringen in vier aandachtsgebieden: crisisparaatheid, ziektepreventie, gezondheidsstelsels en personeel, en digitalisering.


Budget werkprogramma 2022 voor EU4Health ongeëvenaard hoog

Maximaal investeren in gezondheid

Het nieuwe werkprogramma van EU4Health is door de Commissie aangenomen. Het gezondheidsprogramma krijgt in totaal meer dan 835 miljoen euro, terwijl er in een eerder stadium 789 miljoen was begroot. Dat is het grootste Europese budget voor gezondheid ooit. In 2022 wil de Commissie investeren in het bouwen van sterkere, veerkrachtigere gezondheidsstelsels en de opbouw van een Europese Gezondheidsunie. Het programma zal financiering verstrekken aan in aanmerking komende entiteiten uit lidstaten, geassocieerde derde landen, internationale organisaties, ngo's en de particuliere sector in de vorm van subsidies of aanbestedingen van specifieke diensten. De onderzoeksorganisaties kunnen via open calls een aanvraag indienen voor exploitatiesubsidies en subsidies voor acties op diverse gebieden. Ook blijft het werkprogramma vasthouden aan de vier overkoepelende pijlers van het programma; crisisparaatheid, ziektepreventie, gezondheidsstelsels en personeel, en digitalisering.

Budgetverdeling

Crisisparaatheid ontvangt 380,9 miljoen euro voor het bestrijden van de coronapandemie en het ondersteunen van de pas opgerichte European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). Wat betreft ziektepreventie voor niet-overdraagbare ziekten is er een budget van 90 miljoen euro beschikbaar, waarvan 16 miljoen euro wordt uitgegeven aan het ondersteunen van acties op het gebied van geestelijke gezondheid. Ook is er bijna 147 miljoen euro voor het bestrijden van kanker, wat in lijn is met Europe’s Beating Cancer Plan en de missie kanker binnen Horizon Europe. Voor de prioriteit gezondheidsstelsels en personeel is er 126,5 miljoen euro beschikbaar, onder andere voor het uitvoeren van de nieuwe farmaceutische strategie. Acties voor de European Health Data Space zijn gebudgetteerd op 77 miljoen euro.

Context

EU4Health is het vierde EU-gezondheidsprogramma, dat loopt van 2021 tot 2027. In totaal is er tot en met 2027 5,1 miljard euro gereserveerd. EU4Health financiert projecten gericht op implementatie, in tegenstelling tot Horizon Europe dat zich richt op onderzoek. Investeringen onder EU4Health gaan vooral naar projecten om medicijntekorten te voorkomen, kankerbestrijding, kennisuitbreiding over zeldzame ziekten en naar projecten die de veerkracht van gezondheidsstelsels vergroten. De Europese Commissie en het Health and Digital Executive Agency (HaDEA) zullen het programma beheren.