De Commissie wil met het Green Deal Industrial Plan de productiecapaciteit voor groene technologie en producten versterken door simpelere regels, versnelde toegang tot financiering en vaardighedenontwikkeling. Er wordt in dit stadium geen extra EU-financiering voorzien. Het plan is het Europese antwoord op gelijksoortige initiatieven in de rest van de wereld, zoals de Amerikaanse Inflation Reduction Act.  


Commissie komt met groen industrieel plan als antwoord op investeringspakket VS

Groen concurrentievermogen  

De Commissie presenteert het Green Deal Industrial Plan om het groene concurrentievermogen van de EU op het wereldtoneel te verbeteren. Het plan moet de productiecapaciteit voor klimaatneutrale technologie en producten ondersteunen en bestaat uit vier pijlers:

1. Een versimpeld regelgevend kader;
2. Versnelde toegang tot financiering;
3. Vaardighedenontwikkeling;
4. Open handel voor veerkrachtige waardeketens

Financiering

De Commissie voorziet een combinatie tussen publieke en private financiering voor het mogelijk maken van industriële groene investeringen. Op de korte termijn moeten EU-programma’s REPowerEU, InvestEU en het Innovation Fund steun bieden, terwijl de Commissie voor de langere termijn op zoek zal gaan naar meer EU-financiering, ter bescherming van het gelijke speelveld tussen lidstaten. Een nieuw op te zetten European Sovereignty Fund moet een structureel antwoord gaan bieden op de investeringsbehoeften. Het plan voorziet verder in het vergemakkelijken van het verlenen van staatssteun door lidstaten. Bovendien wil het de goedkeuring van Important Projects of Common European Interest (IPCEI) versimpelen. IPCEI’s zijn grensoverschrijdende O&I-projecten met deelname van lidstaten.

Regelgevend kader

Met een Net-Zero Industry Act wil de Commissie een regelgevend kader aanbieden voor het versterken van de klimaatneutrale industriële productiecapaciteit. Versimpelde en versnelde goedkeuring van productie, de promotie van strategische Europese projecten en normalisatie zullen onderdeel uitmaken van de Act. Daarnaast is het de bedoeling dat een Critical Raw Materials Act de toegang tot de benodigde grondstoffen voor de groene transitie verbetert.   

Vaardigheden centraal 

De planning van het Europese Jaar van Vaardigheden komt op een goed moment, aangezien de Commissie vaardighedenontwikkeling centraal stelt in het Green Deal Industrial Plan op basis van een ‘skills-first’ aanpak. De erkenning van vaardigheden op basis van bestaande instrumenten maakt onderdeel uit van deze aanpak. Nieuw op te zetten Net-Zero Industry Academies moeten om- en bijscholing in strategische industrieën stimuleren. Daarnaast wil de Commissie de opname van arbeidskrachten uit derde landen in prioriteitssectoren verbeteren.

Internationale samenwerking

De Commissie streeft naar eerlijke handel en competitie in de internationale arena. Het beschermen van de interne markt, bijvoorbeeld tegen marktverstorende buitenlandse subsidies, is daarom een aandachtspunt. Om de leverzekerheid van kritische grondstoffen te verbeteren, wil de Commissie producerende en consumerende landen bij elkaar brengen in een Critical Raw Materials Club. Verder kondigt het Plan de opzet van zogeheten Clean Tech/Net-Zero Industrial Partnerships aan.   

Context

Het Green Deal Industrial Plan werd door Commissievoorzitter Von der Leyen aangekondigd tijdens het World Economic Forum en volgt op een aansporing van de Europese regeringsleiders. Zij spreken er op 9 en 10 februari over tijdens een Europese Top. Het Plan wordt gezien als het Europese antwoord op gelijksoortige initiatieven in de rest van de wereld, zoals de Amerikaanse Inflation Reduction Act. De vrees is dat dat soort plannen het concurrentievermogen van de EU verzwakken door Europese bedrijven aan te trekken. Veel van de elementen uit het Green Deal Industrial Plan zijn eerder al aangekondigd in de State of the Union van 2022 en het werkprogramma van de Commissie voor 2023.