Het Verenigd Koninkrijk treedt op 1 januari 2024 toe tot het Horizon Europe en Copernicus. De EU-UK Specialised Committee on Participation in Union Programmes heeft het politiek akkoord goedgekeurd, waarmee de Britse associatie definitief wordt. Het Verenigd Koninkrijk zal jaarlijks gemiddeld 2,43 miljard euro aan Horizon Europe en 154 miljoen euro aan Copernicus gaan bijdragen.


Definitief groen licht: Verenigd Koninkrijk treedt in 2024 toe tot Horizon Europe

Definitief akkoord

Het Verenigd Koninkrijk (VK) treedt vanaf 1 januari 2024 definitief toe tot Horizon Europe en Copernicus. De EU-UK Specialised Committee on Participation in Union Programmes heeft het politiek akkoord dat de Commissie in september sloot goedgekeurd. In november stemde de Raad ook in met de Britse associatie. Het VK zal gemiddeld 2,43 miljard euro per jaar aan Horizon Europe bijdragen. Met de associatie krijgen Britse onderzoekers dezelfde toegang tot het Europese onderzoeksprogramma als onderzoekers uit de lidstaten. Het VK associeert zich ook met Copernicus, een onderdeel van het Europese ruimtevaartprogramma dat zich richt op observatie van de aarde. Hieraan draagt het VK gemiddeld 154 miljoen euro per jaar bij.

Context

De Britse associatie met Horizon Europe en Copernicus volgt op een lange periode van onderhandelingen. In 2020 werden er al afspraken over gemaakt in de EU-VK Handel- en Samenwerkingsovereenkomt, maar door politieke geschillen rondom het Noord-Ierland Protocol duurde het nog lang voordat er een akkoord lag. In september van dit jaar bereikte de Commissie een politiek akkoord met het VK, dat in november door de Raad werd goedgekeurd. De Commissie is momenteel ook in gesprek met Zwitserland over toetreding tot Horizon Europe. Vorige week werden de onderhandelingen met Canada over associatie met pijler 2 van het programma afgerond.

Mede geschreven door Bas Morshuis.