De European Innovation Council (EIC) stelt zich tot doel de deelname van wideninglanden aan het innovatievehikel te verdubbelen. Dat laat het bestuur weten in een statement. Het huidige percentage van 8% financiering aan projecten in wideninglanden, moet opgekrikt worden naar 15%. De EIC wil zodoende het potentieel voor excellentie in wideninglanden beter benutten. Zij doet een aantal aanbevelingen om dit voor elkaar te krijgen. 


EIC wil meer geld aan widening landen besteden

Zes nieuwe maatregelen

Het aandeel in de financiering van wideninglanden vanuit de EIC moet verdubbeld worden. Dat zegt het bestuur van dit innovatievehikel in een statement. Het EIC-bestuur geeft aan volledig achter het excellentieprincipe te staan, maar stelt vast dat er nog onbenut potentieel voor excellentie in widening lidstaten ligt. Om dit potentieel beter te benutten komt men met zes maatregelen die het huidige percentage van 7% voor widening financiering naar 15% moet opkrikken:

  1. Identificeer actief bedrijven met hoog potentieel voor EIC calls in de widening landen via databases. Deze kunnen dan uitgenodigd worden voor specifieke trainingen.
  2. Additionele structurele financiering voor: een – nog te creëren-  ‘pre-accelerator’ beurs en partijen die een ‘Seal of excellence’ hebben ontvangen. Dit geld wordt door de widening lidstaten betaald en is alleen beschikbaar voor partijen in diezelfde lidstaten.
  3. Additionele informatievoorziening vanuit de Commissie en de EISMEA (voorheen EASME) voor partijen in wideninglanden.
  4. Ontwerpen van online trainingsmateriaal voor potentiële aanvragers over alle EIC programma’s.
  5. Een streefdoel om het aantal beoordelaars (van financieringsvoorstellen) uit wideninglanden naar minimaal 30% te brengen.
  6. Het regulier monitoren van de impact van alle hier voorgestelde acties door EISMEA en het EIC bestuur hierover te informeren.

Context

Het werkprogramma Spreading excellence and Widening Participation maakt onderdeel uit van Horizon Europe en moet de verschillen tussen de lidstaten in onderzoeks- en innovatieprestaties (de innovatiekloof) verkleinen en deelname aan het Kaderprogramma van instellingen uit widening-landen verhogen. De aangekondigde maatregelen van de EIC komen overeen met de onlangs aangenomen raadsconclusies waarin de Raad aangaf naar meer geografische balans in het widening-programma te streven. In de context van het Horizon Europe programma (waarvan het EIC deel uitmaakt) zijn de widening-landen: Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië. De Nederlander Michiel Scheffer is de eerste bestuursvoorzitter van de EIC.