De European Research Council en de European Innovation Council gaan nauwer samenwerken om het marktpotentieel van grensverleggende onderzoeks- en innovatieprojecten een boost te geven. Beide Horizon Europe-programma’s zetten in op de EIC Transition-beurs en gezamenlijke thematische workshops.


ERC en EIC versterken samenwerking voor baanbrekende O&I

Hechtere samenwerking voor excellente wetenschap 

De European Research Council (ERC) en de European Innovation Council (EIC) aan samenwerken om baanbrekende onderzoeks- en innovatieprojecten te ondersteunen. Beide Horizon Europe-instellingen verklaren de link tussen de programma’s en hun deelnemers te willen versterken, met als doel het verbeteren van het marktpotentieel van elkaars projecten. Concreet willen de ERC en de EIC samenwerken binnen de EIC Transition-beurs en gezamenlijk thematische workshops opzetten, onder meer op het gebied van energieopslag en cel- en gentherapie. De EIC Transition-beurs is in het nieuwe werkprogramma geïntroduceerd en helpt ERC-projecten met een bewezen experimentele werking op weg naar de markt. Hiermee krijgen projecten met potentie een steuntje in de rug voor de verdere ontwikkeling.

Context

De ERC ondersteunt binnen Horizon Europe de pijler voor excellente wetenschap. Haar tegenhanger voor innovatie, de EIC, is in 2021 ook van start gegaan, als volwaardig programmaonderdeel. Beide programma’s hebben eerder dit jaar hun werkprogramma’s gepubliceerd.