Het werkprogramma 2024 van de European Research Council is aangenomen. De manier waarop voorstellen worden beoordeeld verandert. Er komt meer nadruk te liggen op de kwaliteit van het project. Verder zal de Advanced Grant met een lumpsumfinancieringsmodel gaan werken. De overige veranderingen zijn klein.


ERC werkprogramma 2024: voorstellen anders beoordeeld, lumpsum voor Advanced Grant

Anders beoordelen  

De European Research Council (ERC) presenteert haar werkprogramma voor 2024. Zoals eerder aangekondigd verandert de manier waarop voorstellen worden beoordeeld. Kern daarvan is dat er meer nadruk komt te liggen op de kwaliteit van het voorgestelde project in plaats van op de merites van de onderzoekers. Daarnaast betreft de grootste verandering dat er voor de Advanced Grant met lumpsumfinanciering gaat worden gewerkt. Dit betreft een pilot. De ERC beantwoordt de belangrijkste vragen rondom deze verandering in een aparte publicatie.

Overige veranderingen

Voor de Starting, Consolidator en Advanced Grant zullen er maximaal 44 voorstellen per panel worden beoordeeld in stap twee van de evaluatieprocedure. Voorstellen die in stap één een A scoren, maar niet doorgaan naar stap twee, zullen voortaan niet onder de herindieningsbeperkingen vallen. Verder komt er een nieuw evaluatiepanel in het domein van de sociale- en geesteswetenschappen. De evaluatie van de Proof of Concept Grant zal in het nieuwe werkprogramma twee in plaats van drie rondes kennen.

Context

De ERC financiert grensverleggend fundamenteel onderzoek binnen Horizon Europe. Eerder kondigde de ERC al de belangrijkste wijzigingen aan, die nu dus definitief zijn gemaakt. Opvallend het afgelopen jaar was de dalende trend van Nederlandse scores op meerdere ERC-beurzen, zoals de Consolidator en Advanced Grant.