De EU en de VS gaan hun bilaterale samenwerking op het gebied van innovatie versterken door middel van de recent gelanceerde handels- en technologieraad. Deze nieuwe Raad heeft als doel gezamenlijke standaarden voor digitale innovatie te creëren en bilaterale onderzoekssamenwerking te faciliteren. Hiermee hopen de Europeanen en Amerikanen hun leiderschapsposities voor technologische ontwikkeling te verstevigen.


EU en VS versterken samenwerking voor technologische innovatie

Gezamenlijke standaarden voor digitale technologieën

De Europese Unie en Verenigde Staten versterken hun bilaterale samenwerking voor innovatie en lanceren hiervoor de nieuwe EU-VS handels- en technologieraad (TTC). De TTC moet bijdragen aan het creëren van gezamenlijke standaarden en gestroomlijnd onderzoeks- en innovatiebeleid, op basis van gedeelde democratische waarden. Binnen de Raad zullen politieke leiders afspraken maken over een gecoördineerde aanpak rondom opkomende digitale technologieën en diensten, zoals kunstmatige intelligentie en biotechnologie. Daarnaast moet de TTC onderzoekssamenwerking faciliteren. Verder willen de EU en de VS bilaterale handelsstromen uitbreiden en gezamenlijk een vuist maken tegen andere grootmachten die oneerlijke concurrentie bedrijven. Binnen de Raad worden tien werkgroepen opgezet, onder andere voor klimaat en groene technologie, databeheer en technologische platforms, mkb en digitale technologieën en technologische standaarden.

Context

De TTC zal op sporadische basis samenkomen en zal onder andere worden voorgezeten door Eurocommissaris voor digitalisering Margrethe Vestager en Eurocommissaris voor handel Valdis Dombrovskis. In december kondigden de EU en de VS hun voorstel voor de TTC in een Mededeling aan. Het versterken van de trans-Atlantische relatie stond ook op de agenda van het Portugees voorzitterschap. De oprichting van de Raad past binnen het streven van de EU om meer technologische autonomie te verwerven. Met een geopolitieke bril op wil de Commissie Europese waarden integreren in de omgang met disruptieve technologieën en in de VS ziet zij een geschikte partner hiervoor.