De Commissie heeft een plan ter waarde van 5,4 miljard goedgekeurd voor steun aan industriële toepassing, onderzoek en innovatie in de waterstoftechnologie waardeketen. Het initiatief wordt gecategoriseerd als een Important Project of Common European Interest (IPCEI), waardoor het binnen de Europese staatssteunregels gefinancierd mag worden door 15 lidstaten, waaronder ook Nederland. Het gehele initiatief bestaat uit 41 projecten waaraan 35 bedrijven met 300 externe partners – waaronder hogeronderwijsinstellingen - deelnemen om de Europese waterstofketen verder te ontwikkelen.


EU stemt in met waterstof IPCEI-initiatief ter waarde van 5,4 miljard euro

IPCEI: in totaal 14.2 miljard voor waterstof

De EU stemt in met een staatssteuninitaitief ter waarde van 5,4 miljard euro dat de industriële  toepassing, het onderzoek en de ontwikkeling van waterstof binnen de EU ten goede komt. Dat meldt de Europese Commissie in een persbericht. Naast de 5,4 miljard aan publieke gelden moet er nog eens 8,8 miljard aan private investeringen bijkomen, wat de volledige budgetraming op 14,2 miljard brengt. Omdat het volgens de Commissie op dit moment voor private partijen en lidstaten nog te risicovol is om te investeren in waterstof, wordt het initiatief beoordeelt als Project of Common European Interest (IPCEI). Dit maakt het voor initiërende lidstaten mogelijk om gezamenlijk geld vrij te maken voor het ontwikkelen van een waardeketen voor waterstoftechnologie.

Inhoud initiatief

Het initiatief genaamd IPCEI Hy2Tech, is gezamenlijk opgesteld door 23 lidstaten, waarvan er 15 overblijven: Nederland, Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië,  Polen, Portugal, Slowakije en Spanje. Het initiatief bestaat uit 41 projecten van 35 bedrijven met activiteiten in één of meer lidstaten. Vanuit Nederland is het bedrijf Nedstack aangesloten. De directe deelnemers werken samen met meer dan 300 externe partners, waaronder hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en mkb uit heel Europa. IPCEI Hy2Tech richt zich de ontwikkeling van verschillende delen van de waterstofketen. Te weten:

  • de productie van waterstof;
  • brandstofcellen;
  • opslag, transport en distributie van waterstof;
  • toepassingen voor eindgebruikers, met name in de mobiliteitssector.

Context

In 2020 lanceerde de Commissie al een waterstofstrategie en publiceerde de Raad conclusies over het opzetten van een waterstofmarkt in Europa. Het voorstel voor een waterstof IPCEI was een aanbeveling van het Strategic Forum on Important Projects of Common European Interest. Een andere belangrijke pleitbezorger is de Duitse regering die Duitse steun aan een IPCEI voor waterstof opnam in haar regeerakkoord en  onlangs nog een agenda voor de ontwikkeling van waterstof publiceerde. Om staatssteun te mogen geven aan projecten moeten lidstaten eerst toestemming vragen aan de Commissie. Indien deze toestemming verleent wordt het project een IPCEI. Bij IPCEI's stemt de EU ermee in om steun te verlenen aan innovatieve industrie, op een wijze die in overeenstemming is met de regels van het blok inzake staatssteun. Onlangs herzag de Commissie een de Europese staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het licht van de groene en digitale transities.