Nederlandse overheidsuitgaven op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I) per hoofd van de bevolking stagneren vergeleken met de gemiddelde stijging in de EU. In totaal stak de Nederlandse overheid het afgelopen jaar in totaal bijna 6 miljard euro in O&I, wat neerkomt op €341 per hoofd van de bevolking. Nederland laat daarmee landen als Frankrijk en Italië achter zich, maar moet concurrenten zoals Denemarken en Zweden nog steeds voor zich dulden.


Eurostat: Nederlandse overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie stagneren

Groei investeringen Nederland stagneert  

De overheidsinvesteringen in onderzoek & innovatie (O&I) per hoofd van de bevolking stagneren in Nederland vergeleken met andere landen in Europa. Dat wordt duidelijk uit de laatste cijfers die Eurostat over het jaar 2020 presenteert. Nederland blijft met €341 per capita weliswaar boven het EU-gemiddelde van €225, maar de investeringen van alle EU-lidstaten tezamen stegen sinds 2010 gemiddeld met 22%, terwijl het Nederlandse bedrag slechts met 16% steeg. Daarnaast blijkt uit de cijfers van Eurostat dat de Nederlandse overheid momenteel voor het eerst sinds 2004 minder procent van het bruto nationaal product aan O&I uitgeeft dan het Europese gemiddelde (0,74% t.o.v. 0,75%).

O&I overheidsinvesteringen: stand van zaken

Momenteel bekleedt Nederland de zevende positie in Europa als het gaat om overheidsinvesteringen per hoofd van de bevolking in O&I. Zo blijkt uit de databank van Eurostat. Grote landen zoals Frankrijk (€235) en Italië laat Nederland daarmee achter zich, maar innovatieconcurrenten Denemarken (€519) en Zweden (€355) geven nog steeds beduidend meer uit. De grootste investeerder per hoofd van de bevolking, Luxemburg (€648 euro per capita), zag de investeringen per capita sinds 2010 met 50% toenemen. Andere landen waar deze overheidsinvesteringen groeiden zijn Letland, Griekenland en Estland (respectievelijk 200%, 138% en 83%). Achterblijvende investeerders in O&I zijn Roemenië (€15 per hoofd van de bevolking), Bulgarije (€21) en Hongarije (€39).

Context

Eurostat is een bureau  van de EU, belast met het opmaken van statistieken. Het publiceert ieder jaar cijfers over de overheidsuitgaven aan O&I. Vorig jaar bleek dat Nederland steeds minder geld uitgeeft aan O&I en ruim onder de Europese afgesproken 3%-norm investeert. Neth-ER berekende in juli jongstleden dat Nederland, naast structurele investeringen, ruim 3 miljard extra uit het Europese herstelfonds in O&I moet investeren om niet achterop de raken bij Europese concullega’s.